Visma som personuppgiftsansvarig

När ett dotterbolag till Visma fastställer ändamålet och medlen för behandlingen av dina personuppgifter är detta bolag personuppgiftsansvarig. Detta innefattar situationer där Visma samlar in personuppgifter om dig som arbetssökande, som representant för en kund eller ett lead eller som programanvändare.