Underleverantörer och överföring av personuppgifter

Visma anlitar underleverantörer för att behandla personuppgifter och kan för detta ändamål komma att överföra dina eller våra kunders uppgifter utanför EU. Dessa underleverantörer är vanligen leverantörer av molntjänster eller andra datalagringstjänster.

När underleverantörer används ingår Visma ett avtal med underleverantörerna om behandlingen av personuppgifter i syfte att skydda dina personliga rättigheter och fullgöra våra skyldigheter gentemot våra kunder.  I de fall underleverantörer befinner sig utanför EU säkerställer Visma att det finns rättsliga grunder för sådana internationella överföringar å dina eller våra kunders vägnar, bland annat genom att tillämpa principerna i ”Sköld för skydd av privatlivet i EU och USA” eller genom att använda EU:s typklausuler.

Visma använder sig av ett antal strategiska externa tredje parter för att stödja våra affärsprocesser och tillhandahålla våra molntjänster. Dessa tredje parter omfattar, men är inte begränsade till:

– Oracle (US), leverantör av Eloqua som marknadsautomatiseringsverktyg

– Google (US), leverantör av vår e-post, kontorsautomatisering och fillagringslösning

– Confirmit (N och US), leverantör av vår Voice of the Customer-lösning

– Super Office (N), leverantör av vårt valda CRM-system

– Khoros (NL och US), leverantör av plattformar för användarforum som Visma Community och Visma Spcs forum 

– Microsoft Azure (US), leverantör av teknisk plattform för våra molntjänster

– Amazon (IR och US), leverantör av teknisk plattform för våra molntjänster


Mer information om Vismas underleverantörer finns på Visma Trust Center, i de tjänstespecifika villkoren eller i ett särskilt avtal om behandling av personuppgifter. Du kan när som helst begära en förteckning över och mer detaljerad information om Vismas underleverantörer, däribland dokumentation kring de rättsliga grunder för internationella överföringar som nämns ovan.