Omfattning och samtycke

Denna integritetspolicy gäller alla Vismas affärsprocesser och Vismas samtliga webbplatser, domäner, mobila lösningar, molntjänster och nätverk samt alla webbplatser som går under Vismas varumärke (Vismas webbplatser). Tjänstespecifika tillägg finns i användarvillkoren, avtal om behandling av personuppgifter eller liknande information för den aktuella tjänsten.

Integritetspolicyn innehåller information om den personuppgiftsbehandling som Visma utför och där Visma fastställer ändamålet och medlen för behandlingen (Visma agerar som personuppgiftsansvarig). Den innehåller även information om personuppgiftsbehandling som Visma utför på uppdrag av våra kunder i enlighet med deras instruktioner (kunden är personuppgiftsansvarig och Visma är personuppgiftsbiträde).

Personuppgifter är sådan information som kan identifiera dig som person, till exempel din e-postadress, din hemadress eller ditt telefonnummer. Vi behöver behandla dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder. Använd inte Vismas webbplatser eller våra tjänster om du inte samtycker till hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.