Integritetspolicy

Visma-koncernen och dess dotterbolag (Visma) värnar om din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs din rätt till integritet och vårt åtagande att skydda dina personuppgifter.

Visma är ett europeiskt företag med juridiska enheter, affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system som tillämpas över gränser. Visma tillhandahåller programvara och tjänster till privata och offentliga företag (kunder) i Europa. Vismas huvudkontor ligger i Oslo och Visma-koncernen följer europeisk dataskyddslagstiftning, däribland den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Alla viktiga beslut avseende integritet inom Visma fattas på en företagsnivå som övervakas av dataskyddsombudet.

Denna integritetspolicy finns på vår hemsida Visma.com och längst ner på Vismas samtliga webbplatser.