Optimistisk trend bland landets småföretagare

Ökat antal försäljningskanaler och ökat produktutbud – det är de främsta orsakerna till att Sveriges småföretagare tror att deras försäljning kommer att öka kommande halvåret.

Vi har nu sammanfattat höstens Affärsbarometer som visar en fortsatt stabil optimism bland landets småföretagare, både när det gäller försäljning och inköp. Dock är siffrorna något svalare än i våras och speglar väldigt bra de siffror vi såg under hösten 2013.

Experterna rätt i sina förväntningar

Resultatet visar att både Felländer, Kennemar och Mårder spådde rätt i sina tidigare kommentarer kring försäljningen hos Sveriges småföretagare. Småföretagarna fortsätter vara optimistiska om än något mindre än i våras. Vi kan anta, precis som Felländer, Kennemar och Mårder spådde, att de stabila siffrorna påverkas av den stärkande konjunkturen som vi sett i Europa det senaste året.

Även inköpen ligger på en stabil kurva, trots att småföretagarna också här är något mindre optimistiska än i våras. Precis som med förväntningarna på försäljning speglar siffrorna för förväntade inköp de siffror som vi såg under hösten 2013.

Hösten svalare än våren

Under de åren som vi har genomfört Affärsbarometern har vi sett svalare optimism under hösten och starkare under våren. Många mindre företag är säsongsberoende och för de flesta är sommarhalvåret den viktigaste perioden. Det bidrar till att förväntningarna på försäljningen minskar inför vinterhalvåret. Däremot är det positivt att se att andelen optimistiska företagare fler i år än i samtliga tidigare höstmätningar.

Upptäck fördelarna med en samlad köpkraft

Visma Advantage förhandlar avtal med hjälp av en samlad köpkraft. Vi har i dagsläget ca 15 000 företag som gör sina inköp genom oss. Den samlade volymen gör att vi tillsammans kan få bättre villkor. 

Genom att använda våra färdigförhandlade avtal kan våra kunder vara säkra på att de alltid har bra villkor när de gör dina inköp till företaget. Avtalen finns samlade i en smidig inköpsportal vilket gör det enkelt för inköpare att ha koll på sina priser och villkor.