Företag är försiktiga kring miljön

Vår Affärsbarometer visar att enbart fyra av tio företag tar hänsyn till miljön när de gör sina inköp. Detta har ökat något sedan i våras, men utvecklingen ser ändå ut att stå still. Affärsbarometern visar dessutom att majoriteten vill ta större hänsyn till miljön.

Företag kan inte prioritera miljön

Enligt Affärsbarometern vill hela 60 procent av företagarna ta större miljöhänsyn men de tycker att priserna är för höga. Istället väljer de att prioritera kvalitet och pris, som är de viktigaste kriterierna när företagarna gör sina inköp. Miljöhänsyn ligger sist på denna lista.

Att företagarna väljer bort miljön med förmån för kvalitet och pris är ett bevis på att marknaden sätter sina priser på miljösortimentet för högt.

Livsmedelsbutikerna har förstått

I livsmedelshandeln finns många exempel på stora och små butikskedjor som ökat sin försäljning av ekoprodukter genom att sänka priserna. Detta har bidragit till både ökad försäljning och fler nöjda kunder.

En undersökning från miljömärkningen Svanen tidigare i år visar att sju av tio konsumenter tycker det är viktigt att butikerna erbjuder ett brett sortiment av miljömärkta och ekologiska produkter. Detta betyder att efterfrågan bland konsumenterna och företagarna är nästan densamma, men det är bara livsmedelsbutikerna som har klarat av att matcha efterfrågan med rätt pris.

Affärsbarometern visar att efterfrågan av miljöprodukter är tydlig, och det finns stora vinster att göra för de företag som agerar snabbt.

Upptäck fördelarna med en samlad köpkraft

Visma Advantage förhandlar avtal med hjälp av en samlad köpkraft. Vi har i dagsläget ca 15 000 företag som gör sina inköp genom oss. Den samlade volymen gör att vi tillsammans kan få bättre villkor. 

Genom att använda våra färdigförhandlade avtal kan våra kunder vara säkra på att de alltid har bra villkor när de gör dina inköp till företaget. Avtalen finns samlade i en smidig inköpsportal vilket gör det enkelt för inköpare att ha koll på sina priser och villkor.