Visma TendSign
Webbaserat projektverktyg för hela upphandlingen

Upphandlingsverktyg och avtalsverktyg i ett

Skapa, annonsera och utvärdera dina upphandlingar – webbaserat och smidigt i Visma TendSign. Det sparar tid och ger struktur och hög kvalitet. Välj nivå och fristående moduler efter behov.

Som anbudsgivare gör du alla steg direkt inne i verktyget. Det går inte att göra fel. 

Beprövat

Visma TendSign fungerar idag som upphandlings- och avtalsstöd för hundratals upphandlande myndigheter i stat, kommun och landsting och flera större privata företag.

Anbuden i samma verktyg

I Visma TendSign skapar du som upphandlare/inköpare elektroniska förfrågningar, låter leverantörerna svara på webben, utvärderar anbuden och skriver avtal med alla nyckelfakta kopplade.

Tryggt för anbudsgivare

Som leverantör svarar du papperslöst, enkelt och säkert på webben. Det går inte att missa några skall-krav.

Visma TendSigns hemsida