Visma TendSign
Webbaserat projektverktyg för hela upphandlingen

Visma TendSign Moduler

Visma TendSign består av ett antal fristående moduler:

TendSign Upphandling

Hjärtat i Visma TendSign. Planera, skapa förfrågningsunderlag, annonsera, öppna, utvärdera, tilldela.

TendSign Avtal

Effektiv hantering av avtal. Här ingår påminnelse-, sök- och sorteringsfunktioner. Under våren 2011 lanserar vi vår nya avtalskatalog.

TendSign Direktupphandling

Kan användas av alla som har behörighet att göra direktupphandlingar. Få full kontroll på alla de mindre inköp som görs i organisationen.

 

TendSign Kreditbevakning

Granska nya och befintliga leverantörer. Vismas underleverantör och källa för denna modul är Creditsafe.

TendSign E-Auktion.

Genomför en elektronisk auktion inifrån systemet. E-auktionslösning för omvända auktioner.

TendSign Pärmen

Enkel hantering och publicering av digitala dokument som innehåller en stor mängd data.

 

TendSign Upphandlingsbibliotek

Sök i marknadens största bibliotek av genomförda upphandlingar.

TendSign Arkiv

För upphandlare som vill hämta dokument från Visma TendSign eller arkivera handlingar i systemet.

TendSign Webbspegling

De upphandlingar som är publicerade i organisationen återspeglas på er egna hemsida.

 

TendSign Integration

Möjliggör för våra användare att koppla samman Visma TendSign med andra beställningssystem. Exempel på integrationer som genomförs är:
Visma Proceedo: Upphandla – Avtala - Beställa – Fakturera i ett och samma system
Creditsafe: Få kreditupplysning av befintliga och potentiella leverantörer

TendSign Annonsera

Helt integrerad annonsering via det certifierade annonseringsverktyget. Kommunikation med leverantörerna sker i verktyget.