Syna avtal och säljare
i offentlig sektor
med Visma Marknadskoll

Se avtal och dina konkurrenter på den offentliga marknaden

I Sverige finns 20 landsting och ett stort antal statliga myndigheter som upphandlar varor och tjänster. Dessutom följer flera offentligt ägda bolag lagen om offentlig upphandling, LOU.

Totalt upphandlas för cirka 600 miljarder SEK per år och köparna är normalt  goda betalare och avtalstrogna kunder.

Med tjänsten Visma Marknadskoll kan du planera morgondagens affärer.

Du ser

• Tidigare upphandlingar – när löper avtalen ut?
• Hur mycket var affärerna värda?
• Vilka krav ställs och hur utvärderas anbuden?


I Visma Marknadskoll söker du också enkelt reda på

•  Vilka konkurrenter deltar i upphandlingar?
•  Vilka vinner oftast och varför?
•  Vilka priser offererar de?

Med ett enkelt knapptryck kan du beställa beställa andras anbud mot en administrationsavgift.

Läs mer om Visma Opic Marknadskoll