Bevaka upphandlingar
med Visma Upphandlingskoll

Sälj till offentlig sektor ‒ hitta rätt affärer

I Sverige finns 290 kommuner, 20 landsting och ett stort antal statliga myndigheter  som upphandlar varor och tjänster. Dessutom följer flera offentligt ägda bolag lagen om offentlig upphandling, LOU.

Totalt upphandlas för cirka 600 miljarder SEK per år och köparna är normalt goda betalare och avtalstrogna kunder.

Visma Opic är Sveriges mest kompletta databas för offentlig upphandling.
Vi bevakar alla offentliga upphandlingar och visar de aktuella affärerna i din bransch. Du får heta leads direkt i inkorgen från stat, landsting och kommun och deras bolag.

Läs mer på Visma Opic.com