Spendanalys
förstå inköps- och leverantörsmönster

En viktig grundpelare för att lyckas med både inköps- och upphandlingsarbetet är att se på historiken

En spendanalys syftar till att förstå inköps- och leverantörsmönster samt hur det fördelar sig över olika inköpsområden.

Vet man vad som köps, för hur mycket, från vem och av vem samt på vilket sätt, kan man väldigt ofta identifiera förbättrings- möjligheter och potential för besparingar.

Vad är Spendency?
Här kan du se en video på fyra minuter som visar vårt spendanalysverktyg