Webbutbildning: Fakturahantering – flöde och status

Webbutbildning: Fakturahantering – flöde och status

Fakturahantering – flöde och status

Denna webbutbildning ger dig gedigen kunskap om fakturaflöden och statusar. Den är två timmar lång med möjlighet att ställa frågor via chatt. För att du ska kunna tillgodogöra dig kursinnehållet på bästa sätt är det bra om du har kunskap i att administrera Proceedo. Maximal antal deltagare är 30 personer. Gör som andra och boka redan nu!

 

Kursinnehåll:

  • Ankomsthantering
  • Efterattest
  • Referenstabell
  • Abonnemangsmatchning
  • Konteringskontroll
  • Stängningstabellen

Förkunskaper: 
Grundläggande kunskap i att administrera Proceedo.

Datum: 
För tillfället har vi inga inplanerade utbildningstillfällen för denna utbildning.

Längd: cirka 2 timmar

Kursledare:
Alice Musoke-Muwanga

Pris: 
990 kr exklusive moms per person


Bekräftelse

Vi bekräftar alla anmälningar via e-post. Bekräftelse innehåller uppgifter om plats, tider och annan praktisk information. Skulle kursen vara fulltecknad kontaktar vi dig och diskuterar alternativa tider.

Avbokning/ Ombokning

Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när Visma Proceedo accepterat bokningen till aktuellt datum och skickat bekräftelse till dig. Av- och ombokning ska göras så snart som möjligt, dock senast 7 dagar innan kursstart. Det är också möjligt att överlåta platsen till en kollega. All av- och ombokning skall ske skriftligt och bekräftas av Visma Proceedo.


 Anmäl dig här