Ansluta leverantörer i Proceedo

Ansluta leverantörer i Proceedo

Heldagsutbildning. Eftersom leverantörsanslutningar är en ständigt pågående process riktar sig kursen till både nybörjare och dig som redan jobbar med att ansluta leverantörer i Proceedo och behöver lite ny inspiration. 

Exempel på innehåll:

 • Kravställa e-handel i upphandlingar
  • Fördelar
  • Exempel på hur e-handel kan kravställas i såväl offentliga som privata upphandlingar.
 • Bearbetning av leverantörerna
  • Strategier för vilka leverantörer som skall anslutas
  • Val av anslutningsmetod beroende av leverantörstyp
  • Kommunicera ert e-handelsinitiativ till leverantörerna
 • Tekniska möjligheter att ansluta leverantörer i Proceedo
  • Genomgång och demonstration av anslutningar genom egenhanterad katalog, formulär, integration, mailorder och supplier center(leverantörsportalen). 
 • E-faktura
  • Tips och exempel på hur man kan öka andelen e-faktura
  • Anslutning av e-faktura i Proceedo

Just nu har vi inga inplanerade utbildningstillfällen.