Proceedo nyhetsbrev

Coop effektiviserar inköpen genom Produktkategorisering

Tina Heed på Coop visade på Proceedos användardagar i maj hur Coop jobbar med Visma Proceedo Produktkategorisering. 

Coop har använt Proceedo sedan 2010 och sedan dess implementerat systemet i över 700 butiker med cirka tio användare per butik.

2012-2013 fördubblade Coop antalet inköp i Visma Proceedo och under samma period började produktkategorier och kategoriträd implementeras. Benämningar byttes och en ny mappstruktur skapades. Det medförde att arbetet med att söka och beställa i systemet underlättades, vilket i sin tur ökade avtalslojaliteten.

Mappstrukturen togs ursprungligen fram centralt men har genom referensgrupper med slutanvändarna anpassats och förbättrats.

Tina Heed visade även en översikt över de kategorier de hade arbetat fram samt enkelheten i att lägga upp nya kategorier i Visma Proceedo. Coop kunde själva välja hur kopplingarna mellan de olika artiklarna till kategorierna skulle se ut; koppla varje artikel på artikelnivå, via artikelbenämning, via sökord eller via UNSPCS-kod.

Själva implementeringen och uppsättningen av kategoriträdet in i Visma Proceedo uppskattade Tina ha tagit en till två veckor – något som uttrycktes som ”hur enkelt som helst”. Den stora utmaningen framöver är att driva leverantörerna att arbeta mer med UNSPSC-koder så att arbetet att koppla och söka bland artiklar kan bli ännu lättare.


Lär dig mer om Visma Proceedo Produktkategorisering i detta inspelade webbinarium (23 min)
För att se webbinariet behöver du ha senaste Java-uppdateringen. Gratis nedladdning, klicka här!

Har du frågor, tveka inte att kontakta din kundansvarige!