90 procentig ökning av tjänstekategorier

Allt fler kategorier av varor och tjänster beställs via Visma Proceedo.  Sedan 2009 har antalet kategorier som det görs beställningar mot ökat med 33%.

Ökningen av kategorier som gäller tjänsteköp har ökat med 90% under samma period.

Vi menar att det finns flera orsaker till detta:

  • Ökat fokus på e-handel generellt
  • Tydligare krav på e-handel i avtalen med leverantörerna
  • Stor uppfinningsrikedom hos våra kunder när det gäller att utnyttja formulär på olika sätt.
  • Vi har kunder som har byggt fler än 30 olika formulär för tjänstebeställningar.


Hur använder ni formulär idag – finns det outnyttjade möjligheter?


Under vår användarträff kommer ett best practice case handla om just formulärsbeställningar.

Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.