Jämför tjänster

Vilken av våra 3 inköpstjänster passar ditt företag?

 

Tjänster

Visma Advantage

Basic

Visma Advantage

Professional

Visma Advantage

Premium

 

Leverantörer

Visma Advantage

Basic

Visma Advantage

Professional

Visma Advantage

Premium

     
     
     
     
     
     
     
 

Avtal med rabattskillnader

Visma Advantage

Basic

Visma Advantage

Professional

Visma Advantage

Premium

DHL Freight
First Card
Gerdmans
Lyreco
Norwegian
Scanomat
Staples
TaxiKurir

Kontakta oss för mer information

 

Företag*
Ditt namn*
Telefon*
E-post*
Vilken tjänst vill du ha mer information om?