Vi förhandlar och jämför priser åt dig

Vi arbetar kontinuerligt med att hitta nya avtalsområden och förbättra de avtal som vi erbjuder i dag.

Visma Advantage förhandlar rabattavtal åt ditt företag

Alla företag har behov av att köpa produkter och tjänster som inte har direkt anknytning till kärnverksamheten. Här finns det mycket pengar att spara med bra leverantörsavtal. 

Att förhandla fram starka avtal förutsätter en god och välarbetad process och det är nödvändigt med både kunskap och förhandlingskapacitet. Dessutom bör alla led i processen upprepas regelbundet eftersom ett avtal som var konkurrenskraftigt för ett år sedan inte nödvändigtvis behöver vara det idag. Som kund hos Visma Advantage tar vi hand om detta åt er.

Aktuella upphandlingar

 

Avtal 

Nya avtal

Omförhandling

Profil & Tryck

X  

 

Frakt

X  
 

Bil

X  

 

Kortinlösen

X  

Bemanning & Rekrytering

Vi för just nu dialog med flera leverantörer på området för att hitta bästa möjliga lösning.

Profil & Tryck

Vi scannar just nu av marknaden för att hitta bästa möjliga partners inom tryck och profil.

Frakt

Inom kort kommer vi att lansera ett nytt avtal gällande en annorlunda typ av frakttjänst.

Bil

Vi ser över möjligheten att utöka våra erbjudanden kring bilen med reparationer, bilrabatter och tillbehör.

Kortinlösen 

Kortinlösen kan vara en stor kostnad för butiker, särskilt för mindre butiker där avgifterna till bank och kortinlösare kan vara höga. Här ser vi en möjlighet att erbjuda våra kunder riktigt bra villkor som är svåra att få på egen hand. 

 

Följ våra avtalsuppdateringar på twitter

Via twitter informerar vi om nya avtal och uppdateringar på befintliga avtal direkt när förändringen sker.

Följ oss på twitter.com/VismaAdvantage