Ett bra avtal och en smidig hantering

Nu kan vi erbjuda ett avtal som ger er bästa möjliga förutsättningar att få betalt, men alltid med individen i fokus. Inkasso med hjärtat. Påminnelsehantering om avgiften inte blir betald och inkassoprocess om det krävs. Specifikt framtagna processer för att avlasta er arbetsvardag och rutiner som vi vet fungerar, också för den som ska betala. Det är en del av grundfilosofin Inkasso med hjärtat – stor insyn och stor möjlighet att påverka. Vi gör det tillsammans med både hjärta och hjärna.

Start på påminnelse eller inkasso

Ingen kostnad för upphandlande myndighet. 100 % tillbaka på kapital och ränta under hela inkassoperioden. Avtalet avropas via Adda AB (tidigare SKL Kommentus).

Avropa här!

 

SE_CL_hjarta_nytt.png

Avtalet ger er:

✓ Bästa möjligheterna att få betalt med minsta möjliga påverkan för den som ska betala
✓ Möjlighet att påverka processen
✓ Inkasso med hjärta och hjärna
✓ Certifierade och kunniga handläggare
✓ Smidiga filkopplingar och ett ärendesystem från påminnelse till inkasso och efterbevakning
✓ Snart 30 års erfarenhet av fordringar som kräver fingertoppskänsla

Specialiserade inkassohandläggare 

Certifierade inkassohandläggare med specialkunskaper för kravhantering av offentliga medel är själva grundstenen som vårt stabilt höga NPS-resultat (kundnöjdhetsmätning) bygger på. Dessutom behärskar vi många språk vilket gör det lättare för mottagaren att förstå vad och varför en fordran ska betalas.

Genom insikten att allt inte kan stöpas i samma form kom också idén att ge handläggare möjlighet att specialisera sig. Att förstå och lära sig utmaningarna som olika branscher och dess gäldenärer ställs inför. Det blir mer av en förlängd arm och samarbetspartner än någon som bara utför en tjänst. Otroligt uppskattad av uppdragsgivare. 

Erfarenhet som ger stabilitet och flexibilitet

De första landstingsfordringarna hanterade vi redan 1993. Tillsammans med energi-fordringar har de kommit att bli ryggraden i vad som idag är Visma Financial Solutions. I snart 30 år har fd landstingsfordringar nuvarande regionsfordringar varit en del av arbetsvardagen. Det betyder att det här finns både rutiner och förståelse för det som kräver fingertoppskänsla. För det finns skillnader. Både mellan regioner men också mellan typ av fordringar. 

Vi har en hög lyckandegrad och vi arbetar långsiktigt med fordringarna. Ett aktivt arbeta med att minska skuldsättning för gäldenären. Inkasso med hjärtat.

Jag vill veta mer 

SE_VFS_500x333_region.jpg

64_support.png

Unik tillgänglighet för den som ska betala

✓ Kundtjänst öppen 07-19
✓ Alltid tillgängligt på mittarende.se
✓ Mångspråkig kundtjänst 

Rutiner för kontrollavgift, lokal- och regional trafik

För att göra tjänsten komplett för region hanterar vi även kontrollavgifter för lokal- och regionaltrafik. Det handlar om att ge alla bästa möjliga förutsättningar att hantera sitt jobb och levererar resultat. För kontrollavgifter i lokal- och regional trafik tillhandahåller vi fakturablock. För de avgifter som inte blir betalda sker påminnelsehantering automatiskt. Enkelt och smidigt. 

Vill du veta mer? 
Boka ett möte med Magnus.

Vill du ha ett förslag?