Upplev inkasso med hjärtat

På kort tid har en majoritet av Sveriges kommuner och regioner valt att avropa ett unikt avtal särskilt utformat med individen i fokus. När region, kommun och många gånger kommunala bolag har samma leverantör bidrar det till en tydlighet och sammanhållen bild för invånaren. Det är en av många fördelar med en genomtänkt upphandling. Att hitta balans i hanteringen för att få en hög frivillig betalningsgrad. Här hanteras fordran med ett långsiktigt perspektiv där vi hela tiden försöker minimera kostnadsdrivande åtgärder 

Start på påminnelse eller inkasso

Ingen kostnad för upphandlande myndighet. 100 % tillbaka på kapital och ränta under hela inkassoperioden. Avtalet avropas via Adda AB (tidigare SKL Kommentus).

Avropa här!

"Majoriteten av Sveriges kommuner har redan valt att avropa!"

 

SE_CL_hjarta_nytt.png

Avtalet ger er:

✓ Bästa möjligheterna att få betalt med minsta möjliga påverkan för den som ska betala
✓ Möjlighet för er att sätta egna riktlinjer – värderingsstyrda processer
✓ Inkasso med hjärta och hjärna
✓ Certifierade och kunniga handläggare som tar hand om er genom hela processen
✓ Smidiga filkopplingar och ett ärendesystem från påminnelse till inkasso och efterbevakning med minimal manuell hantering
✓ Snart 30 års erfarenhet av fordringar som kräver fingertoppskänsla
✓ Flexibel integration och webbaserade system för er och den som ska betala
✓ Många betalningsalternativ gör det lättare att betala för den som ska betala

 

 

Samma fordringsägare – olika fordringslagar 

Som kommun har ni varierande typer av fordringar, allt från barnomsorg, äldreomsorg till parkeringsavgifter och bygglovsansökningar. Olika fordringar betyder också olika fordringslagar. Vad man får och inte får göra när fakturan inte blir betald skiljer sig åt när det kommer till exempelvis renhållning och barnomsorg. Med branschkunniga handläggare med lång erfarenhet får ni guidning vid frågor men kan också känna er trygga med att rätt åtgärd sätts in. Både ur fordringlagens perspektiv men också utifrån er interna kravpolicy.

64_support.png

Unik tillgänglighet för den som ska betala

✓ Kundtjänst öppen 07-19
✓ Alltid tillgängligt på mittarende.se
✓ Mångspråkig kundtjänst 

Nöjda uppdragsgivare 

Att vara kund i Visma innebär att ofta och regelbundet få frågan - Hur upplever du vårt samarbete? Finns det något vi kan förbättra? För oss är det den viktigaste komponenten i vårt utvecklingsarbete. Vi tror att det är en av anledningarna till en stabilt hög kundnöjdhet. Månad efter månad, år efter år. Kundansvariga och branschkunniga handläggare är det som ständigt lyfts som det viktigaste

“Kunniga handläggare och bra service! Dessutom ett riktigt bra avtal”

Magnus, ekonomichef på Ljungby kommun

Här kan du läsa mer om hur Ljungby kommun upplever samarbetet

se_vfs_600x300_ljungby_0520.jpg

Vill du ha ett förslag?