Specialister på energiinkasso och ledande inkassopartner för kommuner

Kommunala energi- och VA-bolag har en viktig sak gemensamt med kommunen och regionen. Kunderna. Det är samma människor som nyttjar era tjänster. Nu finns det äntligen ett ramavtal som gör det möjligt för er att skapa en tydlig och schysst bild för den som ska betala.

I upphandlingen kring kravtjänster har Adda AB (tidigare SKL Kommentus) tagit fasta på viktiga och aktuella aspekter av kravhanteringen. Resultatet är ett avtal med fokus att minska överskuldsättning och onödiga kostnader och möjliggöra en lika-behandlings-princip.

Start på påminnelse eller inkasso

Ingen kostnad för upphandlande myndighet. 100 % tillbaka på kapital och ränta under hela inkassoperioden. Avtalet avropas via Adda AB (tidigare SKL Kommentus).

Avropa här!

 

SE_CL_hjarta_nytt.png

Avtalet ger er:

✓ Bästa möjligheterna att få betalt med minsta möjliga påverkan för den som ska betala
✓ Möjlighet för er att sätta egna riktlinjer – värderingsstyrda processer
✓ Inkasso med hjärta och hjärna
✓ Certifierade och kunniga handläggare som tar hand om er genom hela processen
✓ Smidiga filkopplingar och ett ärendesystem från påminnelse till inkasso och efterbevakning med minimal manuell hantering
✓ Snart 30 års erfarenhet av fordringar som kräver fingertoppskänsla
✓ Flexibel integration och webbaserade system för er och den som ska betala
✓ Många betalningsalternativ gör det lättare att betala för den som ska betala

 

 

Ramavtal för kommunala energibolag

För kommunala energibolag finns nu ett upphandlat avtal som gynnar både er och den som ska betala. Fokus i upphandlingen har legat på att hitta en balans och minska överskuldsättning. Resultatet är ett unikt avtal.

Visma Financial Solutions har lång erfarenhet av hantering av både energiinkasso, kommun och region. Det sammantaget ger er ett genomtänkt och väl genomarbetat avtal och de bästa förutsättningarna att få betalt.

 

Vill du veta mer om våra processer vid energiinkasso, läs mer här.

SE_VFS_skl_energi.jpg

SE_VFS_600x300_goteborgenergi_0120.jpg

"Idag har vi en tjänst som vi har utvecklat tillsammans och som fungerar som vi vill"

Lena, Verksamhetsutvecklare Göteborg Energi

Här kan du läsa mer om hur Göteborg Energi upplever samarbetet

 

VA – automatiserade processer

Vill ni ha en automatiserad brythantering för VA med automatiserade brev till både gäldenär och uppdragsgivare? Hantering av de olika tidsfönstren enligt vattenlagen. I de fall det är möjligt, automatiserade avstängningsbrev, där vi automatsikt kontrollerar anläggnings ID, om man är kvarboende osv. Och i nästa steg, kontakt med kund för information om avstängning. Här finns en väl beprövad och skräddarsydd lösning för VA-fakturor som inte betalas i tid.

Nu dessutom i ett fördelaktigt upphandlat avtal. Vill du veta mer?

 

 

64_support.png

Unik tillgänglighet för den som ska betala

✓ Kundtjänst öppen 07-19
✓ Alltid tillgängligt på mittarende.se
✓ Mångspråkig kundtjänst 

Vill du veta mer? 
Boka ett möte med Magnus.