En tydliga länk mellan region, kommun och kommunala bolag

Kommunala energi- och VA-bolag har en viktig sak gemensamt med kommunen och regionen. Kunderna. Det är samma människor som nyttjar era tjänster. Nu finns det äntligen ett ramavtal som gör det möjligt för er att skapa en tydlig och schysst bild för den som ska betala.

I den nya upphandlingen kring kravtjänster har Adda AB (tidigare SKL Kommentus) tagit fasta på viktiga och aktuella aspekter av kravhanteringen. Resultatet är ett avtal med fokus att minska överskuldsättning och onödiga kostnader och möjliggöra en lika-behandlings-princip.

SE_VFS_skl_energi.jpg

Ramavtal för kommunala energibolag

För kommunala energibolag finns nu ett upphandlat avtal som gynnar både er och den som ska betala. Fokus i upphandlingen har legat på att hitta en balans och minska överskuldsättning. Resultatet är ett unikt avtal.

Visma Financial Solutions har lång erfarenhet av hantering av både energiinkasso, kommun och region. Det sammantaget ger er ett genomtänkt och väl genomarbetat avtal och de bästa förutsättningarna att få betalt.

 

Vill du veta mer om våra processer vid energiinkasso, läs mer här.

VA – automatiserade processer

Vill ni ha en automatiserad brythantering för VA med automatiserade brev till både gäldenär och uppdragsgivare? Hantering av de olika tidsfönstren enligt vattenlagen. I de fall det är möjligt, automatiserade avstängningsbrev, där vi automatsikt kontrollerar anläggnings ID, om man är kvarboende osv. Och i nästa steg, kontakt med kund för information om avstängning. Här finns en väl beprövad och skräddarsydd lösning för VA-fakturor som inte betalas i tid.

Nu dessutom i ett fördelaktigt upphandlat avtal. Vill du veta mer?

 

 

64_research.png

Start på påminnelse eller inkasso

Ingen kostnad för upphandlande myndighet. 100 % tillbaka på kapital och ränta under hela inkassoperioden. Avtalet avropas via Adda AB (tidigare SKL Kommentus).

Läs mer och avropa här!

64_enduser.png

Unik tillgänglighet för den som ska betala

✓ Kundtjänst öppen 07-19
✓ Alltid tillgängligt på mittarende.se

 

 

64_health_insurance.png

Avtal med fokus

✓ Minskad överskuldsättning och hög lyckandegrad
✓ Gäldenärena ges rätt förutsättningar för att bli skuldfria i ett tidigare skede

Ja tack, jag vill veta mer? 

Vilka tjänster är intressanta för dig och ditt företag?
För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke