Upphandlat avtal för Sveriges kommuner, regioner, fastighet/bostad och energi/VA

Adda AB (tidigare SKL Kommentus) har valt Visma Financial Solutions för inkasso- och påminnelsetjänster. Det innebär ett bra avtal och bra rutiner för både er och för den som ska betala. Målet är att underlätta vardagen inom offentlig sektor samt frigöra resurser till välfärden och bidra till ett mer hållbart samhälle. Fokus har legat på transparens och att motverka överskuldsättning. Unik servicenivå till både upphandlande myndighet och gäldenärer både via telefon och digitalt.

 

SE_VFS_karta_bla.png

 

SE_CL_hjarta_nytt.png

Avtalet ger er:

✓ Bästa möjligheterna att få betalt med minsta möjliga påverkan för den som ska betala
✓ Möjlighet för er att sätta egna riktlinjer – värderingsstyrda processer
✓ Inkasso med hjärta och hjärna
✓ Certifierade och kunniga handläggare som tar hand om er genom hela processen
✓ Smidiga filkopplingar och ett ärendesystem från påminnelse till inkasso och efterbevakning med minimal manuell hantering
✓ Snart 30 års erfarenhet av fordringar som kräver fingertoppskänsla
✓ Flexibel integration och webbaserade system för er och den som ska betala
✓ Många betalningsalternativ gör det lättare att betala för den som ska betala

 

 

Läs mer om avtalen för:

Kommun

 

Region

 

3 steg till en smidigare kravhantering

SE_VFS_1PIL.png

Avropa avtalet!

 

✓ Kontakta oss och avropa avtalet

✓ Från vilket steg vill ni ha vår hjälp. Starta på påminnelse eller inkasso?

SE_VFS_2PIL.png

Uppstart och testning

✓ Kundansvarig handläggare presenteras

✓ Utbildning i system och arbetssätt

✓ Genomgång av processer och rutiner

✓ Kopplingar till ekonomisystem är klara – vi testar och bekräftat att allt fungerar som det ska. 

SE_VFS_3PIL.png

Start och uppföljning

✓ Från test till genomförande

✓ Regelbundna avstämningar och uppföljning

✓ Ständiga förbättringar vid behov

✓ Kundansvarig handläggare finns där för er

Start på påminnelse eller inkasso

Ingen kostnad för upphandlande myndighet. 100 % tillbaka på kapital och ränta under hela inkassoperioden. Avtalet avropas via Adda AB (tidigare SKL Kommentus).

Avropa här!

SE_CL_850x500_foretagarna.jpg

Vill du ha ett förslag?