Inkasso offentlig sektor

Marknadens förtroende för Visma fortsätter öka!

Vi på Visma Financial Solutions som jobbar med fakturaprocesser i allmänhet och kravhantering i synnerhet, fortsätter att vinna förtroende och ta marknadsandelar på den svenska inkassomarknaden. Med lösningar som kraftigt minimerar manuell handpåläggning i kravprocessen skapar vi en smidigare upplevelse för våra kunder och deras gäldenärer.


"Visma har ökat sina marknadsandelar inom kravhantering med 40 % de senaste två åren"


Färsk statistik från branschföreningen, Svensk Inkasso, visar att branschen som helhet backade med knappt 6 % under 2020 jämfört med året innan sett till antal inkassoärenden. Under samma period växte vi på Visma Financial Solutions med nästan 6 %. Vår andel av branschens total volym har ökat med nästan 40 % de senaste två åren. Från 10 % till 14 % sett till antal inkassoärenden.

Förtroendet från marknaden gör att vi vågar satsar ytterligare på digitaliserad kravhantering. Målet är att vi ska ha marknadens bästa UI både för våra kunder och deras gäldenärer.