Är ni Kreditoptimerade?

KreditLärling med utvecklingspotential eller KreditGuru med full kontroll? Vågar ni testa ert företag och ta reda på hur ni ligger till?

Vad är kreditoptimering?

Att vara Kreditoptimerad innebär att ha struktur, kontroll och rutiner. Att göra medvetna val som förbättrar likviditeten, minskar risker och stärker affären. Det är inte ovanligt att riktigt stora bolag saknar viktiga bitar i sina rutiner. Vi hjäper företag att identifiera eventuella förbättringsmöjligheter och att åtgärda dessa. 

Kreditoptimering består av fyra viktiga hörnstenar. Affärsinformation, fakturering, avtal och villkor samt kravrutinen. Vilka rutiner har ni för dessa? Finns det delar att förbättra?
Vill ni ha hjälp att se på kreditoptimering utifrån ert företag, kontakta oss, vi hjälper er igång. 
   

 

Kreditbevakning

1. Affärsinformation

Vet ni vilka ni gör affärer med?
Faktureringsrutin

2. Faktureringsrutiner

Får era kunder vänta på fakturan?
betalningsvillkor

3. Avtal och villkor

Hur lång tid väntar ni på betalning?
Kravrutiner

4. Kravrutinen

Vad händer om fakturan inte blir betald?

 KreditLärling eller KreditGuru?

Hur långt har ni kommit med er Kreditoptimering? Med Vismas Kreditoptimerare hittar ni utvecklingsområden eller får en klapp på axeln. Ta ett steg tillbaka och lär av er själva. 

KreditLärling

KreditLärlingar har mycket att lära. Om vikten av rutiner och struktur och hur alla delar kan samspela för bättre lönsamhet och mer rörelsefrihet. I många fall handlar det om rutiner. Det positiva med att vara en KreditLärling är att potentialen finns där. Med små justeringar kan man se stora resultat. Så, vad väntar du på?

KreditTalang

Kanske så nära Kreditoptimerings-toppen som många ens kan komma. En mästare på rutiner och struktur. Som har koll på vilka man gör affärer med och hur processerna bör se ut för att faktiskt få betalt. Allt från avtal till faktureringsrutiner och kravprocesser är optimerade och genomtänkta. Men det betyder inte att jobbet är klart...
 

KreditNörd

KreditNörden vill och är på väg, men har en bit kvar till målet. En medelmåtta som gör endel men långt ifrån allt. Det positiva – KreditNörden ger inte upp. Här gäller det att optimera, finjustera, analysera och realisera. Med medvetenhet kommer man långt. Och snart blir man en Mästare.

KreditMästare

Kanske så nära Kreditoptimerings-toppen som många ens kan komma. En mästare på rutiner och struktur. Som har koll på vilka man gör affärer med och hur processerna bör se ut för att faktiskt få betalt. Allt från avtal till faktureringsrutiner och kravprocesser är optimerade och genomtänkta. Men det betyder inte att jobbet är klart...
 

KreditGuru

KreditGuru – nästan ouppnåeligt men fullkomligt möjligt. För den som vet vad dom gör eller är beredd att ta hjälp för att finjustera och optimera. En gång Guru, alltid Guru? Knappast! Tappa in ögat på bollen. Lämna inget åt slumpen och ta genomtänkta beslut kring rutiner och utveckling.

Vill du prata med någon om Kreditoptimering?

Fyll i formuläret så hör vi av oss.