Invändningar mot ditt ärende

Anser du att ett krav är oriktigt i sak ska du framföra din invändning till ansvarig handläggare, kontaktuppgifter framgår av Visma Collectors brev. Det går även bra att framföra invändningar till info.collectors@visma.com. Glöm inte att ange referensnummer.

Generella synpunkter på handläggningen

Om du anser att Visma Collectors handlagt ditt ärende på ett felaktigt sätt är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Klagomål handläggs skyndsamt och i normala fall ska svar erhållas inom fem arbetsdagar.

Klagomålsansvarig nås på e-post klagomal.collectors@visma.com alternativt på adress Visma Collectors AB, Att: Klagomålsansvarig, Box 1173, 251 11 Helsingborg.

Är du inte nöjd med klagomålsansvarigs beslut kan du begära att överordnad hos Visma Collectors omprövar klagomålet. Omprövningsbegäran ställs till klagomålsansvarig som vidarebefordrar till överordnad.

Ytterligare sätt att få klagomål prövade

Vid missnöje med Visma Collectors slutliga beslut kan du kontakta Svensk Inkasso/Inkassonämnden eller begära att vår tillsynsmyndighet Datainspektionen öppnar tillsyn i ärendet.

Övrigt

För allmänna upplysningar och råd angående skulder kan du även vända dig till kommunernas konsumentvägledning.
Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.