Frågor & svar Påminnelse Direkt i eEkonomi

Påminnelse Direkt ger dig som använder eEkonomi möjlighet att påminna kunder som inte betalar i tid. 

Vad är Påminnelse Direkt?

Påminnelse Direkt är en lösning för påminnelse och inkasso som är integrerad för Visma Spcs eEkonomi. Du som använder eEkonomi kan lätt aktivera tjänsten under appar och tillval i eEkonomi och loggar in med samma användaruppgifter och inloggning som i eEkonomi.

När ska jag skicka betalningspåminnelsen?

Så fort som möjligt, ju snabbare du påminner desto snabbare får du betalt eller en återkoppling om någonting är oklart med fakturan. 

Vänta aldrig mer än 10 dagar efter förfallen faktura.

Hur kommer jag igång?

Logga in i eEkonomi och välja tillval och appar. Där finns Påminnelse Direkt som ett kostnadsfritt tillval. Registrera ditt företag för tjänsten och logga sedan in i eEkonomi igen.

Se stegen här

Vad kostar det?

Tjänsten har ingen årsavgift och du kan kostnadsfritt skicka påminnelse och inkasso till kunder som inte betalar i tid. Lagstadgade kostnader och avgifter betalas av din kund. 

Här kan du se avtalet.

Vad kostar det för min kund?

Påminnelse Direkt tar ut lagstadgade avgifter av din kund. När vi skickar en betalningspåminnelse tillkommer en avgift på 60 kronor som din kund betalar. Denna avgift tillfaller Visma. Fakturabeloppet tillfaller uppdragsgivaren. 

Om påminnelsen inte betalas i tid skickas ett inkassokrav. Den lagstadgade avgiften för ett inkassokrav är 180 kr. Om inte heller denna betalas och ärendet går vidare till Kronofogden tillkommer ytterligare kostnader för din kund. 

Hur fungerar tjänsten?

När du har obetalda fakturor i eEkonomi och väljer att aktivera Påminnelse Direkt kommer de förfallna fakturorna automatiskt att visas i Påminnelse Direkt. Där kan du enkelt välja att skicka betalningspåminnelse på samtliga förfallna fakturor eller enstaka. Betalas inte påminnelsen skickas automatiskt ett inkassokrav. 

Aktiverar du Bankkoppling i eEkonomi får du automatisk uppföljning på betalda fakturor.

 

Hur loggar jag in?

Du har samma inloggningsuppgifter till Påminnelse Direkt som du har till eEkonomi.

Logga in Påminnelse Direkt

Hur får jag betalt?

När Visma mottagit betalning från din kund utbetalas beloppet direkt till ert BankGiro. 

Din kund kan välja att betala på en rad olika sätt, Swish och bankbetalning via Trustly eller BankGiro för att nämna några.

I portalen Mitt Ärenden kan din kund välja betalsätt, få överblick om det finns fler skulder samt kommunicera med kundtjänst.

Vad gör jag om min kund betalar direkt till mig?

Om din kund har betalat fakturan direkt till dig efter att en påminnelse eller ett inkassokrav skickats från Visma måste du manuellt markerar fakturan som betald i eEkonomi. Då uppdateras detta även i Påminnelse Direkt och ärendet avslutas automatiskt. 

Visma Financial Solutions kommer då att skicka ett restkrav på inkassoavgiften till din kund.

Kan jag flytta fram förfallodatum för min kund?

Ja, det går bra. Logga in i Påminnelse Direkt, välj den faktura det gäller genom att klicka på fakturaraden och klicka därefter på knappen Åtgärd. Välj flytta fram och välj nytt förfallodatum. Avsluta med att välja Skicka. 

Kan jag använda Påminnelse Direkt för utländska ärenden?

Nej, Påminnelse Direkt fungerar endast för fakturor i SEK inom Sverige.

Vem äger fakturan när den är registrerad i Påminnelse Direkt?

Du äger fakturan genom hela kravprocessen, men när den registreras i Påminnelse Direkt ska all kommunikation kring fakturan samt betalningar ske till Visma. Det för att säkerställa att allt blir rätt och att ni eller er kund inte ska riskera att bli debiterade onödiga kostnader. 

Vad gör jag om en faktura i Påminnelse Direkt är fel?

Eftersom alla fakturor överförs automatiskt från eEkonomi behöver du åtgärda felet där. Om du har rödmarkerade avsnitt i Påminnelse Direkt måste du därför logga in i eEkonomi för att åtgärda detta. 

Det kan handla om ett personnummer eller organisationsnummer som saknas. 

Vad händer om jag själv väljer att avsluta ett ärende?

Då kommer du som uppdragsgivare att debiteras eventuella lagstadgade kostnader och avgifter som påminnelseavgift och inkassoavgift.

Du avslutar ett ärende genom att klicka på fakturan i Påminnelse Direkt och välja Åtgärd, sedan Avsluta. 

Jag har eEkonomi för flera bolag, hur fungerar Påminnelse Direkt då?

Du kan ha Påminnelse Direkt för flera bolag, men du måste registrera ett avtal för varje bolag.

För att sedan växla mellan bolagen behöver du logga ut/in ur Påminnelse Direkt.

Skickas påminnelser och inkassokrav digitalt? 

I Påminnelse Direkt skickas i första hand alla påminnelser och inkassokrav till Kivra, digital brevlåda. Om din kund inte har en digital brevlåda registrerad skickas ett postalt brev. 

Hur hänger Visma Spcs och Påminnelse Direkt ihop?

Både Visma Spcs och Visma Financial Solutions som driver Påminnelse Direkt är bolag i Vismakoncernen men under olika varumärken och affärsområden. Däremot samarbetar vi för att skapa bästa möjliga upplevelse för er, våra gemensamma kunder.

Vad betyder förkortningarna?

Ibland förekommer förkortningar från handläggning och kundtjänst kring pågående ärenden. Här hittar du de vanligaste förkortningarna med förklaring.

G/GL = Gäldenär – den som ska betala
UG = Uppdragsgivare – den som vill ha betalt
Bet = betalning
KFM = Kronofogden
BF = betalningsföreläggande – när inkassokravet inte betalats och ärendet går vidare till Kronofogden
UTM = utmätning – när Kronofogden betslutar att en skuld ska krävas in
KK = Konkurs
Bev = bevakning – när ett ärende inte går vidare till Kronofogden utan hamnar på efterbevakning hos Visma
R = ringt – vid kontkat med kundtjänst eller handläggning
IK = inkassokrav
PÅM = Påminnelse
REX = Solvenskontroll via Kronofogden – en kontroll av den betalningsskylldiges tillgångar
TR = Tingsrätt
Amplan/Avbetplan = Amorteringsplan – när gäldenär fått möjlighet att dela upp sin betalning
Kostn = kostnad
SUT = Saknar utmätningsbara tillgångar