Ta kontroll över dina obetalda fakturor

AutoCollect är en integrerad tjänst Visma.Net som hanterar dina obetalda fakturor - utan att du behöver lyfta ett finger. AutoCollect hämtar in förfallna betalningar helt automatiskt och påbörjar kravhanteringen med en påminnelse.

Jag vill veta mer

Kraftfull automation, alltid på dina villkor

Med närmare 30 års erfarenhet av inkasso kan vi kravhantering, på riktigt. Vi vet också att du är den som känner dina kunder allra bäst. Det finns situationer och relationer som kräver en anpassad kravhantering. Med AutoCollect låter vi dig ta kontroll över dina fordringar.

Innan AutoCollect börjar hämta data från ditt ekonomisystem, sätter du upp affärsregler som styr över:

hur många dagar en faktura ska ligga förfallen innan påminnelse skickas.

hur långt bak i tiden AutoCollect ska hämta in förfallna fakturor.

uteslutna kunder från den automatiserade kravhanteringsprocessen.

specifika regler för enskilda kunder i kravhanteringsprocessen.

Jag vill veta mer

Så fungerar det

 

Påminnelse

När en faktura förfallit skickas en påminnelse. En lagstadgad avgift om 60 kr påförs för den betalningskyldige att betala.

 

Inkassokrav

Förblir fordran obetald skickas ett inkassokrav. En lagstadgad avgift om 180 kr påförs för den betalningskyldige att betala.

 

Kronofogden

Via solvenskontroll undersöks kundens betalningsförmåga och beslut om ansökan om betalningsföreläggande tas.

 

Efterbevakning

Om betalningsförmåga saknas går ärendet till efterbevakning för att undvika ytterligare kostnader för kunden.

 

5 fördelar med AutoCollect

  • Affärsregler möjliggör för automatisering utan att tumma på kundrelationen.

  • Automatiserade flöden gör det möjligt för dig att fokusera på din verksamhet.

  • Datadriven processoptimering ger sänkta ledtider och ökad betalningsgrad.

  • Rik rapporteringsfunktionalitet och konfigurerbara dashboards ger tydlig översikt.

  • Hög nivå av transparens med tillgång till samma information som din handläggare.

Ta kontakt

 

Redo att ta steget in i framtiden?

Att komma igång med AutoCollect är enkelt, anmäl ditt intresse idag så tar vi kontakt med dig inom kort. Vi sätter tillsammans upp dina affärsregler och säkerställer att datan hämtas in korrekt från ditt affärssystem och AutoCollect påbörjar därefter kravhanteringen - helt automatiskt!

Kontakta mig

FAQ

Kom igång

Så fungerar det

Övrigt

Intresseanmälan – Autocollect

Vi vill uppmärksamma dig på att tjänsten från Visma Financial Solutions kontinuerligt utvecklas och just nu hanterar B2B-kunder, påminnelse & inkasso, enbart SEK och svenska adresser.

Använder du Visma Financial Solutions tjänster idag?