Jag har fått ett brev. Vad händer nu?

Har du fått ett inkassokrav på din elräkning?

96_blue_payslip.png

1. Fakturan

När du har fått en faktura framgår det vilket belopp som ska betala, vilket datum samt till vilket konto betalning skall ske. Det är viktigt att betala en faktura i tid för att slippa tillkommande kostnader så som påminnelseavgift.

Din faktura kan skickas av Visma eller direkt från företaget. 

96_blue_customer_invoices.png

2. Påminnelse

En påminnelse skickas när fakturan har förfallit till betalning. Det vill säga att sista betalningsdag har varit och fakturan inte är betald. När påminnelsen skickas tillkommer det en avgift på 60 kr. 

Om skulden inte betalas kommer ärendet gå vidare till inkasso. 

Påminnelseavgift: 60 kr

Mitt Ärende 

96_blue_customer_invoices.png

3. Inkassokrav

Ett inkassokrav skickas när påminnelesen och fakturan inte är betald. Om skulden inte betalas eller bestrids riskerar man att ärendet överlämnas till Kronofogden.

Därför är det viktigt att betala ett inkassokrav snabbt. Kan man inte betala i tid kontaktar man Visma och försöker komma överens om en lösning, till exempel en avbetalningsplan.

Inkassoavgift: 180 kr

Mitt Ärende 

Bra att veta!

Det kan tillkomma en avgift vid köp mot faktura. Läs noga i avtalet innan du handlar på faktura.

I de flesta fall har företaget ingen skyldighet att skicka en påminnelse innan inkassokrav. Många företag väljer ändå att göra det.

Ett inkassokrav ger ingen betalningsanmärkning. Men om ärendet går vidare till Kronofogden för ett betalningsföreläggande finns risken.

96_blue_current_edit.png

4. Kronofogden

Om skulden inte betalas överlämnas den till Kronofogden för ansökan om betalningsföreläggande som kan bli en betalningsanmärkning.

Kronofogden skickar ett krav om betalning samt ett delgivningskvitto som ska returneras påskrivet.

När skulden är slutbetald återkallas ansökan hos Kronofogden. 

Om du inte betalar och inte invänder mot skulden leder det till en betalningsanmärkning.

Kronofogdekostnad: 680 kr

Efter utslag görs görs en utmätning och då tillkommer 600 kronor i ytterligare kostnad.

Utmätningskostnad: 600 kr

Mitt Ärende 

96_blue_budget.png

5. Gammal skuld

Om du har en gammal skuld som inte är betald bevakas den av Visma och kommer att krävas in när det finns betalningsmöjlighet. Det betyder att du med jämna mellanrum kommer att få brev från oss tills dess att skulden är betald. 

Dröjsmålsränta debiteras tills skulden är slutbetald.  

Mitt Ärende

Bra att veta!

En betalningsanmärkning kan göra det svårare för dig att få lån, hyra bostad, skaffa telefonabonnemang och liknande.

Har du en digital brevlåda så som Kivra, kommer bevakningsbreven att skickas dit.