Ska jag kontakta er eller företaget som har skickat fakturan om fakturan inte stämmer?

Om du har fått ett brev från Visma som du anser inte stämmer så behöver du kontakta oss och meddela oss detta.  Du behöver även ge oss en förklaring till vad som är felaktigt. Vi kommer då meddela dig om det är något du själv behöver göra.

Mitt Ärende  Ring 0771-23 24 00

Jag har inte fått ursprungsfakturan, varför? 

Det kan vara olika anledningar till att du inte fått din faktura. Hör av dig till oss om du behöver en fakturakopia.

Mitt Ärende  Ring 0771-23 24 00  

Uppgifterna i brevet stämmer inte? 

Kontakta oss så tittar vi på det!

Ring Kundtjänst, maila eller logga in på Mitt Ärende för att kommunicera med en handläggare om ditt ärende 

 Ring 0771-23 24 00  Mitt Ärende  

Jag har redan betalat ursprungsfakturan 

Om din betalning är bokförd samma dag eller efter utskick av inkassokrav så kommer du få ett separat inbetalningskort på inkassokostnaden.

Om din betalning är bokförd innan inkassokravet skickades kan du mejla din betalningsbekräftelse till: info.vfs.se@visma.com så tittar vi på det.  

Maila

Jag är missnöjd med hanteringen

Om du anser att Visma Financial Solutions handlagt ditt ärende på ett felaktigt sätt är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Klagomål handläggs skyndsamt och i normala fall ska svar erhållas inom fem arbetsdagar. Klagomålsansvarig nås på e-post klagomal.vfs.se@visma.com alternativt på adress

Visma Financial Solutions AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 1173
251 11 Helsingborg.

Är du inte är nöjd med klagomålsansvarigs beslut kan du begära att överordnad hos Visma Financial Solutions omprövar klagomålet. Omprövningsbegäran ställs till klagomålsansvarig som vidarebefordrar till överordnad.

Maila 

Jag vill bestrida mitt inkassoärende

Om du anser att din skuld är felaktig måste du bestrida skulden, helst skriftligt, samt ange anledning till varför du anser att skulden är felaktig.

Du kan välja att bestridande per brev eller logga in via Mitt Ärende. Det går också att skicka ett mail, du hittar rätt adress i ditt brev,  eller via telefon.

Mitt Ärende  Ring 0771-23 24 00 Maila