Invändningar mot ditt ärende

Anser du att ett krav är oriktigt i sak ska du framföra din invändning via info.vfs.se@visma.com. Glöm inte att ange referensnummer.

Generella synpunkter på handläggningen

Om du anser att Visma Financial Solutions handlagt ditt ärende på ett felaktigt sätt är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Klagomål handläggs skyndsamt och i normala fall ska svar erhållas inom fem arbetsdagar.

Klagomålsansvarig nås på e-post klagomal.vfs.se@visma.com alternativt på adress Visma Financial Solutions AB, Att: Klagomålsansvarig, Box 1173, 251 11 Helsingborg.

Är du inte nöjd med klagomålsansvarigs beslut kan du begära att överordnad hos Visma Financial Solutions omprövar klagomålet. Omprövningsbegäran ställs till klagomålsansvarig som vidarebefordrar till överordnad.

Ytterligare sätt att få klagomål prövade

Vid missnöje med Visma Financial Solutions slutliga beslut kan du kontakta Svensk Inkasso/Inkassonämnden eller begära att vår tillsynsmyndighet Datainspektionen öppnar tillsyn i ärendet.

Övrigt

För allmänna upplysningar och råd angående skulder kan du även vända dig till kommunernas konsumentvägledning.