Jag har fått ett inkassokrav på min elräkning, vad händer nu?

Det är viktigt att du betalar så fort du kan eller kontaktar oss för att hitta en lösning. Ju längre du vänta ju fler kostnader tillkommer och din el kan komma att stängas av. 


Här kan du se alla steg samt se vilka de tillkommande avgifterna är.

 

Vad avser posten övriga kostnader 200 kr på "inkassokrav uppmaning att vidta rättelse"?

Det är en uppmaningskostnad som tas ut enligt ellagens 11kap för privatpersoner. En sådan kostnad tillkommer när ärendet avser ett pågående el-abonnemang.

Jag har fått brev om "frånkoppling av el".  När frånkopplas elen?

Visma har skickat ett delgivningskvitto som måste signeras och returneras. Från delgivningsdatumet har du tre veckor på dig att betala utan att riskera frånkoppling. Returneras inte delgivningskvittot i tid går ärendet vidare till en delgivningsbyrå vilket medför ytterligare kostnader för dig.

Jag har en obetald el-skuld. Kan jag delbetala?

Det flesta elbolag godkänner delbetalningar. Vanligen tre månader. En avbetalningsplan kan läggas upp efter att du är delgiven. Om elbolaget inte godkänner delbetalningar har du tre veckor på dig att fullbetala ärendet från delgivningsdatumet.

Jag har fått "meddelande om frånkoppling". Vad kan jag göra?

Det framgår ett datum på utskicket efter vilket frånkoppling sker. Fullbetalning behöver inkomma omgående och kvitto ska mailas eller faxas enligt informationen på brevet. I detta skede godkänns inga uppgörelser om delbetalningar eller anstånd.

Jag är frånkopplad men har betalat. När får jag tillbaka elen?

Till- och frånkopplingar sköts av elnätsbolaget. Efter att Visma har beställt tillkopplingen är det upp till elnätsbolaget när tillkopplingen sker.