se_vfs_1024x768_leasing.jpg

 

Alltid branschanpassade kravprocesser

Skiljer sig inkassoprocessen för leasingavtal, bilprovning och parkeringen åt? Självklart! Det finns olika förutsättningar tekniska lösningar, behov och rutiner. Men målet är detsamma. Att säkerställa era betalningar så att verksamheten kan fortlöpa. Här finns lång erfarenhet från en rad olika branscher, bland annat fordonsrelaterade. Målet är en unik hantering beroende på era och era kunders förutsättningar och behov

Leasing

Med över 15 år långa samarbeten med uppdragsgivare inom leasing finns det gott om insikter, rutiner och förståelse. Processer skräddarsys och varierar efter uppdragsgivarens behov och krav. Men också efter den som ska betala då målet alltid är att hitta en lösning som fungerar.

Från kreditbedömning och fakturering till upplägg av avbetalningsplan och i värsta fall återtag av fordon. Men också punktmarkering av specifika delar. Varje uppdragsgivare är unik och processen och behoven likaså. Med det sättet att se på uppdragsgivarens affär kommer stor erfarenheten och insikter. Låt oss se på era processer och föreslå ett upplägg skräddarsytt för er. 


Dedikerade handläggare som förstår processen

Tät dialog med den som ska betala blir extra viktigt när det finns en säkerhet i form av ett fordon som i värsta fall behöver återtas. Målet är alltid att hitta en lösning som gör det möjligt för den som ska betala att behålla sitt fordon. 

✓ Billeasing, objektleasing och fleetleasing

✓ Dokumenterad hög lyckandegrad

✓ Handläggare med branscherfarenhet

 

 

se_vfs_1024x768_parkering.jpg

Parkering

Behöver ni rutiner för fakturering och kravhantering av parkeringsavgifter eller kontrollavgifter vid felparkering? Vi kan hjälpa er med båda lösningarna. Genom nära samarbeten och långsiktiga relationer med våra uppdragsgivare har vi fått relevanta insikter.

Från faktura till betalning

För verksamheter som erbjuder digitala betalningslösningar avseende parkeringsavgifter har vi betallösningar från faktura till betalning. Fakturan stödjer företagets marknadsprofil och med anpassad kravhantering

Vi vet hur ni ska få in era avgifter i tid och hur man bör arbeta för att stärka era relationerna med era kunder. Det ger er stadiga och långsiktiga inkomster. Och naturligtvis, nöjda kunder.

✓ Parkeringsbot/krav och parkeringsavgifter

✓ Markägarens rutiner vid parkeringsbot/krav

se_vfs_1024x768_besikning.jpg

Bilbesiktning

För er som arbetar inom bilbesiktning finns nu en unik lösning. Med koppling till bilregistret minskas det manuella arbetet med fakturering markant och ni kan vara säkra på att fakturor och krav gå till rätt mottagare och felmarginalen minskar. Dessutom frigörs tid som ni istället kan lägga på rätt saker – er dagliga verksamhet.

✓ Unik koppling till bilregister

✓ Handläggare med branscherfarenhet

SE_VFS_1024x768_laddbil.jpg

Laddstolpar elbil

I nära samarbete med företag som erbjuder laddstolpar skapas idag erfarenheter som ger er bra rutiner från faktura till betalning. Hur vill era kunder betala för er tjänst och vilken service vill ni erbjuda?

Laddstolpar för hemmabruk med upplägg från faktura till betalning, eller varför inte genom leasingavtal? Genom specialkompetens och kunskap får ni de betalrutiner som passar er och er verksamhet. Låt oss prata vidare om hur ett samarbete skulle kunna fungera.

✓ Upplägg och rutiner från faktura till betalning för laddbrickor och laddstolpar

"Man måste ha omtanke och förståelse för det och kunna se flexibla lösningar för att få in pengarna. Det är stora värden, har man inte känsla för både kund och objekt kan det bli kapitalförstöring vilket inte är bra för någon."

Pierre Skoog, CEO på Sixt Leasing 

Här kan du läsa mer om hur Sixt Leasing upplever samarbetet

se_vfs_600x300_sixt-leasing.jpg

Fakturaservice - från faktura till betalning

 

Från faktura till betalning – Flexibel och behovsstyrd fakturahantering

Med kontroll och rutiner för hela processen från faktura till betalning skapar ni bättre förutsättningar och får snabbare betalt. 

Läs mer om faktura till betalning

 

Vill ni ha ett förslag? 

Vilka tjänster är intressanta för dig och ditt företag?