Rätt fakturaservice ger snabbare betalt. Digitala fakturor och behovsstyrd fakturahantering

Med en genomtänkt fakturaservice och kravprocess får ni ett tydligt flöde från faktura till betalning. Har ni en fakturahantering som fungerar idag? I så fall utgår vi från den. Eller finns det möjlighet att optimera och förbättra era rutiner för att ge era kunder en bättre kundupplevelse och kanske till och med ge er snabbare betalt? Att fakturera genom en fakturaväxel innebär att era kunder får sin faktura på det sätt som kunden vill ha den. I första hand digitalt. Där finns första nyckeln till en bättre kundupplevelse och en större betalningsvilja.

Från faktura till betalning – optimera processen i 3 steg

Digitala fakturor

Fakturaservice och rutiner som stämmer överens med era processer och era kunders önskemål. Med kontoll över hela flödet från faktura till betalning. Digitala fakturor betalas snabbare och med många betalningsalternativ så som Swish och Trustly gör ni det ännu enklare för era kunder att betala.

Fakturafiler och smidiga integrationer 

Med enkel onboarding via digitalt gränssnitt kan vi snabbt vara igång. Med ett modernt API med många anslutningsmöjligheter och med integrationer mot majoriteten av alla ekonomisystem.
 

Fakturaväxel – hur vill kunden ha fakturan?

Optimerad distribution utifrån hur er kund vill ha sin faktura. Email, digitalbrevlåda, SMS, EDI, brev, E-faktura. Vi vet att digitala fakturor betalas både snabbare och i högre grad. Om kunden dessutom gjort ett aktivt val av distrubutionssätt ökar graden ytterligare.

Dagsaktuell betalinformation och status

Automtisk och dagsaktuell betalinformation och status. Ni behåller reskontra hos er vilket gör det enklare att göra avstämningar och ha kontroll. På så sätt kan ni  använda era egna rapporter och kopplingar i ert ekonomisystem. Det gör Visma fakturering till marknadens mest flexibla lösning.

Få en hållbar faktureringsprocess med minsta möjliga miljöpåverkan där digitala alternativ alltid går först.

Fakturera till digital brevlåda!

Att fakturera till en digital brevlåda är bra för miljön och smidigt för lagring och arkivering. Ett enkelt och smidigt sätt att kommunicera som gör det lättare för kunden att betala.

Använder ni våra tjänster för påminnelse och inkasso? Då kan ni snabbt vara igång med fakturering också. 

Vi vill ha hjälp igång!

Fakturaservice

Reskontrabevakning – Kunddialog – Återrapportering

Vi bevakar betalningar

Ni behöver inte fundera på om er kund är sen med betalningen. Enligt den kravprocess vi sätter tillsammans hanterar vi påminnelser per automatik. Genom att ständigt bevaka alla betalningar går det smidigare från faktura, och om det krävs, via påminnelse till en betalning.

Låt oss hjälpa till med fakturafrågor

Avlastar er egen kundtjänst. Vi svarar på frågor om fakturan, påminnelsen och inkasso. Dessutom på flera olika språk och med hjälp av tekniska stödfunktioner. 

Återrapportering och en uppdaterad reskontra

Er reskontra uppdateras automatiskt tack vare att vi förser er med löpande statusuppdateringar. Det betyder att ni kan använda era egna mallar, inbyggda rapporter och kopplingar i ert befintliga ekonomisystem. 

25 % snabbare betalt om någon annan påminner! Det vill säga om påminnelsen kommer från tredje part. Kom i gång med bra rutiner från faktura till betalning och få mer pengar i kassan. 

Påminnelse och inkasso

Att tydligt länka faktureringsprocessen till en eventuell kravprocess är avgörande för att era kunder ska få en enkel och logisk process. Det innebär dessutom att ni får pengarna på kontot snabbare och att goda rutiner förbättrar likviditeten. Visma erbjuder ett professionellt sätt att hantera både faktureringsprocess och kravprocess. Det gynnar både er och era kunder.

Behovsstyrd process

Skräddarsy er kravprocess utifrån era behov och önskemål. Hur många dagar ska det gå mellan påminnelse och inkasso? Finns det behov av en snabb eller en lite längre process? Ni känner era kunder bäst och vi vet hur processen bör se ut för att maximera möjligheterna att få betalt. Det tillsammans blir grunden till er fungerande kravprocess.

Fler sätt att betala

Förenkla för dina kunder genom att ebjuda många sätt att betala på. Med Visma kan ni erbjuda era kunder:

✓ Kortbetalning

✓ Direktbetalning

✓ Trustly

✓ Swish

✓ PB/PG

Collectors Online

Ett och samma ärendehanteringssystem från faktura till kravprocess. I Collectors Online kan ni följa alla fakturor, se status och följa eventuell kontakt som kunden tagit med oss. Ni ser nästa steg och kan lätt kommunicera med er handläggare hos oss.

Inkasso med hjärtat, och hjärnan 

Tillsammans blir alla delar, från faktura till betalning, en rättvis process där olika delar väger in och kanske också väger olika tungt beroende på vilka ni är. Inkasso med hjärtat är ett begrepp som vi alltid strävar efter. Att inte överskuldsätta, att vara lättillgängliga och tydliga men att samtidigt se till så att våra uppdragsgivare får betalt. Hur vill ni att er process ska se ut?

Hur Kreditoptimerade är ni?

Se hur ni ligger till i Vismas Kreditoptimerare. Ett sätt för er att ta tempen på er verksamhet och era rutiner. Hitta de delar i era processer som ni kan utveckla.

Till Vismas Kreditoptimera 

 

Vill ni ha en lösning från faktura till betalning?

Med kontroll och rutiner för hela processen från faktura till betalning skapar ni bättre förutsättningar. Kontakta oss så hjälper vi er igång.