Faktura och reskontraservice - Filkommunikation

För att på ett smidigt sätt överföra ärenden och betalningar till Visma föreslår vi att fakturor och betalningar överförs via datafiler. Nedan finner ni länkar till filspecifikationer för de filtyper som vanligen används:

Specifikation fakturafil (pdf 461 kb)

Specifikation betalfil (pdf 94 kb)

Exempelfil faktura (textfil 3 kb)

Exempelfil betalning (dat-fil 1 kb)