Med lång erfarenhet av energiinkasso


Du som är specialist i ett energibolag vet att differentierad påminnelsehanteing är en process som bidrar till långsiktigt hållbara affärer. Det handlar inte bara om att i förväg identifiera de som har en svag betalningsförmåga – vi måste också anpassa hela påminnelsehanteringen till om den riktar sig mot ett företag eller en privatperson, samt om ett eventuellt avtalsbrott är att betrakta som väsentligt.

Bakom varje framgångsrikt energibolag finns en specialiserad aktör som säkerställer betalningarna. Visma Financial Solutions bildades som Energiinkasso. Vi har funnits sedan 1993 och rör oss i dag smidigt och fritt mellan energiinkassots olika discipliner. Från väsentlighetsprövningen via den differentierade påminnelsehanteringen till brytkedjan. Och nu vill vi ta din rygg. Eller påbörja ett samtal om fördelar – i ert företags arbete för att uppnå en optimal betalningshantering.

Collector25

✓ Differentierad påminnelsehantering

✓  En mjuk men tydlig process

✓ Säkerställda betalningar

Energiinkasso med differentierad påminnelsehantering

SE_VFS_600x300_goteborgenergi_0120.jpg

"Idag har vi en tjänst som vi har utvecklat tillsammans och som fungerar som vi vill"

Lena, Verksamhetsutvecklare Göteborg Energi

Här kan du läsa mer om hur Göteborg Energi upplever samarbetet

 

Vill du veta mer? 
Boka ett möte med Magnus.