Inkassoprocessen – Så här går det till

96_blue_hardware.png

1. eKrav

När du saknar betalning för en faktura så skickar du själva fakturan till oss. Vismas första åtgärd är att sända en påminnelse till din kund.

96_blue_customer_invoices.png

2. Påminnelse till er kund

Påminnelsen skickas från Visma eKrav. En påminnelseavgift på 60 kronor, som din kund ska betala, tillkommer.

96_blue_customer_invoices.png

3. Inkassokrav till er kund

Om påminnelsen inte betalas skickas ett inkassokrav. Din kund debiteras 180 kronor i inkassoavgift.

96_blue_invoice_management.png

4. Beslut om vidare hantering

Om fakturan fortfarande är obetald efter utskickat inkassokrav gör Visma en kontroll av kundens betalningsförmåga. Beslut om ärendet ska överlämnas till Kronofogden eller ej tas.

96_blue_current_edit.png

5. Betalningsföreläggande till Kronofogden

Om vi anser att kunden har möjlighet att betala skickas en ansökan om betalningsföreläggande.96_bla_klubba_bla.png

6. Utslag från Kronofogden 

Kronofogden tar beslut. Kravet att betala är nu fastställt vilket går att jämnföra med en dom att betala.

96_blue_budget.png

7. Utmätning av Kronofogden

Om gäldenären fortfarande inte betalar gör Kronofogden en utmätning. Det kan ske på olika sätt. Läs mer om det på Kronofogdens hemsida. 

96_blue_clock.png

8. Efterbevakning

Om Visma tog beslut att inte gå vidare till Kronofogden pga bristande tillgångar, sker en kontroll var tredje månad och ett nytt brev skickas. När gäldenären bedöms ha tillgångar skickas ärendet till Kronofogden.

 

96_blue_accounts_receivable.png

Fakturan betald!

När fakturan är fullbetald avslutas ärendet automatiskt och fakturabeloppet tillfaller uppdragsgivaren. Påminnelseavgift och inkassoavgift tillfaller Visma.