Bostadsinkasso

Tryggade kunder. Och skyddade betalningsflöden.


Jag vill veta vad det innebär för mig

Välj långsiktighet. Välj hållbara affärer. Välj Visma.

För det handlar inte bara om att i förväg identifiera de som har en svag betalningsförmåga – hanteringen av era betalningar måste också anpassas till de speciella förutsättningar som råder inom just bostadsbranschen, bland annat genom att en bedömning görs av kundens framtida möjligheter att betala sin hyra eller avgift i tid.

För dig som leder ett fastighetsbolag handlar vardagen naturligtvis till stora delar om kundnöjdhet, och om lönsamhet.

Om du vill veta hur, så är du välkommen att ta ett steg närmare oss.


bostadsinkasso

✓  Hög kundnöjdhet

✓  Ökad lönsamhet

✓  Branschanpassad inkassoprocess

 
 

Processen för bostadsinkasso

 

inkassoprocessen bostad

 

När hyran är förfallen och obetald lämnar fastighetsföretaget över uppdraget att inkassera hyran från den betalningsskyldige. Vismas första åtgärd är att sända ut ett inkassokrav.

Dag 12 meddelar Visma uppsägning, ansöker om betalningsföreläggande och avhysning. Underrättelse skickas till socialförvaltningen via rekommenderat brev.

Dag 13 informeras den betalningsskyldige om de åtgärder som vidtagits, och vad detta får för konsekvenser för denne om betalning fortsatt uteblir. Kronofogden påbörjar delgivningsprocessen.

21 dagar efter lyckad delgivning utfärdas utslag och därefter kan avhysningen verkställas, ofta sker även utmätning.

Om fordran inte fullt ut regleras överförs den till efterbevakning för fortsatt hantering. Efterbevakningen är en aktiv hantering av fordran, där Visma regelbundet utför ny scoring för att dels identifiera tecken på förbättrad betalningsförmåga, dels säkerställa att fordran inte preskriberas.

Vill du ha ett förslag?

Vilka tjänster är intressanta för dig och ditt företag?

Vill du få din offert via telefonnummer eller e-post?
För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

Skulle 5 tips kunna göra ett fastighetsföretag mer lönsamt?
Vi tror det. Ladda hem våra tips och bedöm själv.

5 tips för fastighetsföretag

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke
Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.