Bra rutiner när hyran inte betalas

För dig som leder ett fastighetsbolag handlar vardagen till stora delar om kundnöjdhet, och om lönsamhet. Det handlar om att hitta balansen och att i förväg kunna identifiera de som har en svag betalningsförmåga. Att ha rutiner som lever upp till era värderingar är avgörande, både för lönsamhet och kundnöjdhet. 

Vill ni ha hjälp med bedömningar och bra rutiner för hanteringen av de som inte betalar i tid? Med specifika bostadsinkassohandläggare får ni och era hyresgäster bästa möjliga förutsättningar att lyckas.

✓  Hög kundnöjdhet

✓  Ökad lönsamhet

✓  Branschanpassad inkassoprocess

 

5 tips för ökad lönsamhet

Värderingsstyrd inkassoprocess

Stor del av Sveriges kommuner har valt Visma för sin kravhantering. Framförallt på grund av en rak, tydlig men också mjukare inkassoprocess och möjlighet att skapa en egen värderingsstyrd process. För kommunala bostadsbolag och deras hyresgäster finns det många fördelar med en och samma aktör. Det handlar om en fingertoppskänsla och att använda både hjärta och hjärna i kravprocessen.

Processen för bostadsinkasso

 

inkassoprocessen bostad

När hyran är förfallen och obetald lämnar fastighetsföretaget över uppdraget att inkassera hyran från den betalningsskyldige. Vismas första åtgärd är att sända ut ett inkassokrav.

Dag 14 meddelar Visma uppsägning, ansöker om betalningsföreläggande och avhysning. Underrättelse skickas till socialförvaltningen via rekommenderat brev.

Dag 15 informeras den betalningsskyldige om de åtgärder som vidtagits, och vad detta får för konsekvenser för denne om betalning fortsatt uteblir. Kronofogden påbörjar delgivningsprocessen.

21 dagar efter lyckad delgivning utfärdas utslag och därefter kan avhysningen verkställas, ofta sker även utmätning.

Om fordran inte fullt ut regleras överförs den till efterbevakning för fortsatt hantering. Efterbevakningen är en aktiv hantering av fordran, där Visma regelbundet utför ny scoring för att dels identifiera tecken på förbättrad betalningsförmåga, dels säkerställa att fordran inte preskriberas.

"Jag tänker att alla inkassobolag jobbar väl ungefär på samma sätt, det är ju lagstyrt, men att ni återvinner mer pengar till bolaget än vad de andra har gjort!"

Hans-Erik, vd på Vallonbygden 

Här kan du läsa mer om hur Vallonbygden upplever samarbetet

se_vfs_600x300_vallonbyggden_1120.jpg

Vill ni ha ett förslag?