Bostadsinkasso

Tryggade kunder. Och skyddade betalningsflöden.


Jag vill veta vad det innebär för mig

Välj långsiktighet. Välj hållbara affärer. Välj Visma.

För det handlar inte bara om att i förväg identifiera de som har en svag betalningsförmåga – hanteringen av era betalningar måste också anpassas till de speciella förutsättningar som råder inom just bostadsbranschen, bland annat genom att en bedömning görs av kundens framtida möjligheter att betala sin hyra eller avgift i tid.

För dig som leder ett bostadsföretag handlar vardagen naturligtvis till stora delar om kundnöjdhet. Och om lönsamhet. Det är två ganska feta flugor, som går att slå i en enda smäll.

Om du vill veta hur, så är du välkommen att ta ett steg närmare oss.

· Växande kundnöjdhet

· Ökad lönsamhet

· Branschanpassad inkassoprocess

 
 

Processen för bostadsinkasso

Processen för bostadsinkasso

När hyran är förfallen och obetald lämnar bostadsföretaget över uppdraget att inkassera hyran från den betalningsskyldige. Vismas första åtgärd är att sända ut ett inkassokrav. I de fall hyran inte betalas så utför Visma en scoring av den betalningsskyldige, vilket sker dag 9 efter utsänt krav. Scoringen baseras på egen data samt Kronofogdens data.

Dag 11 ansöker Visma om betalningsföreläggande och avhysning, samt meddelar socialnämnden om detta.

Dag 12 informeras den betalningsskyldige om de åtgärder som vidtagits, och vad detta får för konsekvenser för denne om betalning fortsatt uteblir.

Dag 26 efter utsänt krav påbörjas delgivningsprocessen, som hanteras av kronofogden eller ett externt delgivningsföretag. Delgivningen kan ske på olika sätt och tiden för en lyckad delgivning skiljer sig åt beroende på svårigheten att nå den betalningsskyldige. 

21 dagar efter lyckad delgivning får bostadsföretaget en fråga från Visma, om avhysning skall verkställas. Eventuell sambo anmodas att flytta ut från lägenheten. Avhysning och – ofta – utmätning sker. 

Om fordran inte fullt ut regleras överförs den till efterbevakning för fortsatt hantering. Efterbevakningen är en aktiv hantering av fordran, där Visma regelbundet utför ny scoring för att dels identifiera tecken på förbättrad betalningsförmåga, dels säkerställa att fordran inte preskriberas.

Vill du ha ett förslag?

Vilka tjänster är intressanta för dig och ditt företag?

Vill du få din offert via telefonnummer eller e-post?
JA, jag samtycker till att Visma behandlar mina personuppgifter så som beskrivet här och vill att Visma skickar mig relevant information per epost baserat på mina intresseområden.

Skulle 5 tips kunna göra ett bostadsföretag mer lönsamt?
Vi tror det. Ladda hem våra tips och bedöm själv.

5 tips för bostadsföretag

JA, jag samtycker till att Visma behandlar mina personuppgifter så som beskrivet här och vill att Visma skickar mig relevant information per epost baserat på mina intresseområden.