Aktuell information

Nedan finner du aktuell information från Visma Inkasso

Information 2017-03-14 – Frågor och svar om Visma Collectors utskick av felaktiga inkassokrav från Patientkontoret inom Region Norrbotten

Med anledning av den uppmärksamhet som media har gett Visma Collectors angående felaktiga utskickade inkassokrav från Patientkontoret inom Region Norrbotten, följer nedan klargörande frågor och svar.

Frågor och svar:

F: Vad är det som har hänt?
S: Runt femhundra personer som har besökt öppenvården i Piteå slutet av 2016 och i början av 2017 har felaktigt fått inkassokrav från Region Norrbotten, via Visma Collectors. Felet beror på att en underleverantör till Region Norrbotten aldrig skickade ut någon första faktura till patienterna, utan gav istället Visma Collectors i uppdrag att direkt skicka ut inkassokrav till personerna. Visma Collectors har således agerat på uppdrag av underleverantören utan kännedom om att någon första faktura aldrig skickades.

F: Varför har felet inträffat?
S: Något har gått fel hos en underleverantör till Patientkontoret i Region Norrbotten, som skickar ut fakturor till patienter som har besökt öppenvården i Piteå. Någon första faktura skickades aldrig ut. Istället överlämnades ärendet till Visma Collectors och ett inkassokrav skickades ut. Patientkontoret inom Region Norrbotten har valt att inte skicka ut några betalningspåminnelser till sina patienter, utan direkt skicka ett inkassokrav om den första fakturan inte betalas.

F: Vad har gjorts för åtgärder?
S: Felet bakom det inträffade ligger hos en underleverantör till Region Norrbotten. Visma Collectors tar givetvis oavsett det inträffade på största allvar och vi har från vår sida vidtagit omedelbara åtgärder. Vi har haft en dialog med Region Norrbotten och på uppdrag av dem makulerat samtliga inkassokrav relaterade till den aktuella händelsen. I de fall som inkassokraven redan har betalats så kommer naturligtvis en återbetalning att ske.

F: Vad är Vismas Collectors del i detta?
S: Felet bakom det inträffade ligger hos en underleverantör till Region Norrbotten. Visma Collectors har agerat på uppdrag av Region Norrbotten och inte haft kännedom om att några första fakturan aldrig skickades ut. Vi har därför inte haft någon anledning att misstänka någon felaktighet, eller kunnat förutse att kraven inte skulle vara korrekta. Visma Collectors tar givetvis oavsett det inträffade på största allvar och har från vår sida vidtagit omedelbara åtgärder. Efter dialog med Region Norrbotten har vi makulerat de felaktiga inkassokraven. I de fall inkassokraven redan har betalats så kommer naturligtvis en återbetalning att ske.

F: Var ska man vända sig om man fått ett felaktigt inkassokrav?
S: Har man fått ett felaktigt inkassokrav som gäller besök på öppenvården i Piteå i slutet av 2016 och i början av 2017 så ska man vända sig direkt till Patientkontoret inom Region Norrbotten genom att ringa telefonnummer 0921-670 50.

F: Var ska man vända sig om man redan betalt inkassokravet?
Vid de tillfällen som inkassokraven redan har betalats så kommer naturligtvis en återbetalning att ske. Man kan också vända sig direkt till Patientkontoret inom Region Norrbotten genom att ringa telefonnummer 0921-670 50.

Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.