Personec P HRM Suite

Visma Personec P skapar lön åt 2 av 3 kommuner varje månad.

KONTAKTA OSS

Flera system - en arbetsyta

Jobba effektivt med dina system samlade. I Personec P HRM Suite hanterar du lön, HR, resor, tid, rekrytering och bemanning via ett användarvänligt och behörighetsstyrt gränssnitt. Logga in med Single Sign On (SSO) via dator, surfplatta eller mobil.

Spara tid med smidiga processer

Smarta processer i Personec P HRM Suite sparar tid. Medarbetarna registrerar enkelt avvikelser, reseräkningar och utlägg via mobilen. För administration av nyanställningar finns ett självinstruerande verktyg Anställningsguiden, som underlättar arbetet för chefer och avlastar HR - och löneavdelningen.

Bättre analyser och databaserade beslut

Med fördefinierade rapporter samlar Quick Report in information från Vismas produkter. Resultatet sammanställs i ett lättöverskådligt gränssnitt, där du filtrerar, grupperar och sorterar data efter dina önskemål. Resultatet går lätt att exportera till Excel för vidare bearbetning.

 • Lön och tid visas i realtid - lätt att justera över- och underbemanning.
 • Självservice och chefservice via dator, surfplatta eller mobil.
 • Rollbaserade behörigheter
 • Lönespecifikation på mobilen 
 • Förmånshantering
 • Utbildning - hantera interna och externa kurser XXX
 • Samtalsverktyg - skapa mallar för utvecklings-, mål- och lönesamtal XXX
 • Kompetenshantering - Winlas, ex lärarlegitimationer
 • Kompetensbaserad rekrytering
 • Jobbannons på Offentligajobb.se
 • Direktkoppling till LinkedIn, Platsbanken, Monster, MetroJobb, Blocket m.fl.
 • Stöd för Massrekrytering
 • Schemaläggning
 • Bemanning
 • Vakans och vikariehantering
 • Projektrapportering
 • Automatiserar inköpsprocessen
 • Fakturahantering
 • Inköp/beställning
 • Avtalshantering
 • Schemaläggning
 • Bemanning
 • Vakans och vikariehantering
 • Projektrapportering
Hosting

Hosting - säker drift med hjälp av våra experter

Genom att överlåta ansvaret av Personec P åt våra experter, slipper du tekniska bekymmer. Istället får du en tillgänglig och kostnadseffektiv Saas-tjänst, som du enklare kan budgetera kostnaden för.

 • Säker hostingmiljö som lever upp till lagkrav och regler
 • Senaste hårdvaran
 • Schemalagda backup:er som kvalitetstestas regelbundet

Läs mer om hosting  >>

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Vi berättar gärna mer om Personec P HRM suite och hur det kan anpassas för ditt företag.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke


Kontakta oss

 • Budget, uppföljning, prognos, och rapportering.
 • Integration till Stratsys
 • Ingår i Visma Affärslösningar men kan även användas standalone.