Smidigt HRM-system för en komplex organisation

HR-plus HRM Suite är en helhetslösning för lön, HR, bemanning och Talent Management. Systemet automatiserar en stor del av ditt arbete och passar stora komplexa organisationer med flera bolag och avtal.  

Automatisera administrationen

HR-plus HRM Suite är ett komplett HRM-system med hög grad av automatisering av löneprocessen och självservice för både medarbetare och chefer. Här hanteras parallella anställningar enkelt och systemet passar stora organisationer med många bolag, avtal och olika anställningsförhållanden.

Enkelt att integrera

HR-plus HRM Suite är enkelt att integrera mot andra system och innehåller t.ex. gränssnitt för inläsning av schema- och avvikelseposter mot tid- och schemasystem, integrationer mot affärssystem och masterdata för medarbetare och organisation.

Välj funktioner efter behov

HR-plus HRM Suite består av fyra huvudområden Lön, HR, Bemanning och Talent Management. Varje område är indelat i olika moduler, så att du enkelt kan anpassa din lösning när verksamhetens behov förändras.

 • Lönehantering
 • Payroll Automation
 • Lönerevision
 • Resa
 • Kivra - digital brevlåda
 • Anställning
 • LAS
 • Personmapp
 • Sjuk/Rehab
 • Organisation
 • Schemaläggning
 • Tidrapportering
 • Bemanning
 • Vakans och vikariehantering
 • Projektrapportering

 • Rekrytering/Onboarding
 • Kompetenskartläggning
 • Lärande m.h.a. 70-20-10
 • Målstyrning
 • Karriär- och ersättarplanering

Outsourcing av lön »

Du kan välja att låta våra erfarna lönekonsulter hantera din lönehantering. Det är både kostnadseffektivt och säkerställer kvalitet.

HR-plus som molntjänst »

Med HR-plus som molntjänst blir det enklare. Vi sköter allt det tekniska som drift, programuppdateringar och service.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Eller kanske boka en personlig demo av HR-plus HRM Suite? Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig.

Redan kund och behöver hjälp? Kontakta support.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

Kontakta oss för att veta mer om HR-plus HRM Suite