HR-plus HRM Suite

HR-plus HRM Suite är en helhetslösning för lön, HR, bemanning och Talent Management. Systemet  automatiserar en stor del av ditt arbete och passar stora komplexa organisationer med flera bolag och avtal.  

KONTAKTA OSS

Automatisera ditt arbete

HR-plus HRM Suite är ett komplett HRM-system med hög grad av automatisering och effektiv lönehantering med funktionalitet för automatiserade lönekörningar och smidig hantering av parallella anställningar. Systemet passar stora organisationer med många bolag, avtal och olika anställningsförhållanden.

Integrera med dina andra system

HR-plus HRM Suite är enkelt att integrera mot andra system och innehåller t.ex. gränssnitt för inläsning av schema- och avvikelseposter mot tid- och schemasystem, integrationer mot affärssystem och masterdata för medarbetare och organisation.

Välj funktioner efter aktuellt behov

HR-plus HRM Suite består av fyra huvudområden Lön, HR, Bemanning och Talent Management. Varje område är indelat i olika moduler, så att du enkelt kan anpassa din lösning när verksamhetens behov förändras.

 • Anställning & LAS
 • Personmapp
 • Sjuk/Rehab
 • Organisation
 • Rekrytering/Onboarding
 • Kompetenskartläggning
 • Lärande m.h.a. 70-20-10
 • Målstyrning
 • Karriär- och ersättarplanering
 • Schemaläggning
 • Tidrapportering
 • Bemanning
 • Vakans och vikariehantering
 • Projektrapportering

Outsourcing lön - vi fixar det

Med HR-plus som molntjänst blir det enklare. Vi sköter allt det tekniska som drift, programuppdateringar och service. Du kan istället fokusera på att skapa nytta och effektivitet med lösningen i din verksamhet.

Läs mer om löneoutsorucing  >>

 

Hosting

Hosting - Vi sköter drift, uppdateringar och service

Med HR-plus som molntjänst blir det enklare. Vi sköter allt det tekniska som drift, programuppdateringar och service. Du kan istället fokusera på att skapa nytta och effektivitet med lösningen i din verksamhet.

Läs mer om hosting  >>

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Vi berättar gärna mer om HR-plus HRM Suite och hur det kan anpassas för ditt företag.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke


Kontakta oss