Höj prestationen med strategisk HR

Agda PS verktyg för samtal, kompetenser och utbildning höjer medarbetarnas prestation och stärker ditt employer brand. 

Hög kvalitet i HR-arbetet

I Agda PS kopplas kompetenser, medarbetarsamtal och företagets utbildningar samman. Det ger dig bra analysunderlag och möjlighet att snabbt fatta rätt affärsbeslut. Dessutom säkerställer du kvalitet och säkerhet i HR-arbetet.

Info Strategisk HR stärker utsikten att nå verksamhetens mål

Ett gemensamt gränssnitt

Välj de HR-verktyg som ger bäst stöd åt din verksamhet. Oavsett vilka du använder kan du enkelt nå alla via Agda PS Webb, ett intuitivt gränssnitt för alla delar av Agda PS HRM Suite.

Info Samtal, kompetenser, utbildning. Stärk dina medarbetare så utvecklas företaget med dem


Det får du i samtalsverktyget

 • Möjlighet att skapa egna mallar för dina utvecklings-, mål- och lönesamtal
 • Hög säkerhet genom att du bara ser information du har rätt till (behörighetsstyrt)
 • Bra förberedelse - både chef och medarbetare ser vad som ska tas upp, och vad som sagts i tidigare samtal
 • Färdiga statistikrapporter ger ledningen kontroll över till exempel vem som håller samtal och hur långt företaget kommit i processen
 • Hög kvalitet när alla använder samma mallar

Det får du i kompetensverktyget

 • Full kontroll över medarbetarnas kompetenser och certifieringar
 • Lätt att bedöma om medarbetare har rätt kompetenser för sin roll
 • Du ser vilka kompetenser som saknas med en GAP-analys
 • Medarbetaren får översikt över sina egna kompetenser

Det får du i utbildningsverktyget

 • Koll på hela hanteringen av kurser, från kallelse till utvärdering
 • Enkelt att generera bekräftelser, kallelser, utvärderingar och intyg
 • Du kan lägga in både egna och externa utbildningar och få bra översikt
 • Lätt att ta fram statistik som förutspår framtida utbildningsbehov
 • Medarbetare och chefer kan tillsammans planera och anmäla sig i verktyget

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att effektivisera arbetet och få mer tid över till kärnverksamheten? Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig!

Gäller det supportärenden?
Då behöver du registrera ditt supportärende här i vår community. 

Kontakta oss

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke