Visma Sesam2

Ett komplett system för optimerad och säker hantering av hjälpmedel.

Effektiv hjälpmedelshantering

Sesam2 är en komplett lösning för hantering av hjälpmedel inom olika verksamheter, från inköp, lager och service till prissättning, fakturering och analys. Med fokus på optimerade flöden, integrationer och kvalitetssäkring, bidrar S2 till kostnadseffektivitet i vården och en bättre vardag för patienten.

 • Avancerad logik för återanvända hjälpmedel
 • Ökad kostnads- och spårbarhetskontroll
 • Integration med Hjälpmedelstjänsten
 • Behörighetsstyrning

Info 20 av 21 regioner använder Sesam2

Optimerat förskrivarstöd

webSesam är system som ger förskrivare möjlighet att lägga beställningar direkt i Sesam2. Där får de tillgång till patientinformation, enkel artikelsökning och uppdaterade leveransbesked - och mycket mer. webSesam har ett användarvänligt gränssnitt och ger dig ökad säkerhet och kontroll över förskrivningsprocessen.

 • Skräddarsy webSesam för din verksamhet
 • Behörighetsstyrning
 • Flexibla funktionsinställningar
 • Anpassad uppföljning

Info Flertalet av alla 290 kommuner arbetar dagligen i webSesam


Ett grepp om helheten

Ett grepp om helheten

Den digitala vården ställer krav på flexibilitet, användarvänlighet och mobila gränssnitt. Ett stort utbud av tilläggstjänster gör det möjligt att anpassa Sesam2 efter din verksamhets unika behov. Alla moduler har single sign on samt interna och externa integrationer.

 • Sesam LMN
 • Sesam CF
 • Sesam Insight
 • Mobila tjänster

Mer om Sesam2:s tilläggstjänster


Ett grepp om helheten

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att effektivisera arbetet och få mer tid över till kärnverksamheten? Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig!

Gäller det supportärenden?
Då behöver du registrera ditt supportärende här i vår community. 

Kontakta oss

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke