Vad är GIS?

All information du behöver om Geografiska InformationsSystem

Vad är GIS?

GIS är en förkortning av Geografiska InformationsSystem, dvs system som hanterar geografisk information.

Geografisk information, eller geodata, är enligt SGU (myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige) ”digital information som beskriver företeelser som har ett direkt eller indirekt angivet geografiskt läge, till exempel kartdata och registerinformation om geologiska företeelser, men också uppgifter om byggnader, sjöar, vägar, vegetation och befolkning”.

All mark i Sverige är indelad i fastigheter som består av ett eller flera avgränsade områden. Till fastigheten kan det höra byggnader, skog, vatten och fiske. Det finns ca 3,5 miljoner fastigheter i Sverige. Fastighetsindelningen är av stor betydelse i planeringen och utvecklingen av samhället. Den utgör grunden för bland annat folkbokföring, fastighetstaxering och geografiska indelningar. Fastigheter kan också användas som säkerhet vid kreditgivning. 

   
      

”Geografisk IT finns överallt omkring dig – i mobilappar som använder telefonens GPS, i karttjänster från företag och offentlig sektor, i datorspelens världar och i många fall i kriminalserier och actionfilmer. GIS används också i en mängd verksamheter på kommuner, myndigheter och företag som ger service och tjänster till invånare och företag.”

- Geoforum Sverige, en branschorganisation för geodataområdet

Genom att samla in fastighets- och kartdata kan ett GIS bearbeta, analysera och visualisera information som är kopplad till en fastighet eller en plats. GIS är ett IT-system, men resultatet kan levereras både digitalt och som tryckt material.

Du använder geodata varje gång du knappar in en adress på GPS:en. Eller när du letar information på olika siter som Eniro eller Hitta.se. Geodata används också vid handläggning av bolån på banken, eller när telekombranschen upprättar sina nätstationer. Alla som arbetar i fält har nytta av geodata på ett eller annat sätt.

 

Geoforum ger följande exempel på tillämpningsområden:

  • stadsplanering
  • övervakning och visualisering av miljö- och klimatpåverkan
  • krisberedskap och blåljusverksamhet
  • trafik och transport
  • hälsofrågor, vård och epidemiologi
  • för att visualisera befolkningsdata, kunddata och annan statistik kopplat till ett område.

 

Prova GIS Online kostnadsfritt i 10 dagar!

Få tillgång till fastighetsinformation och kartor från hela Sverige med hjälp av Geodata. Dygnet runt, sju dagar i veckan. 

Prova GIS Online