Projektbeskrivning

Fortum behövde digitalisera arbetsflödena åt sina servicetekniker i fält. Genom att integrera mobila kartverktyg kunde Fortum effektivisera sitt arbetssätt och tillika kostnadseffektiviserar sina hjälpinsatser ute i fältverksamheten.

Vårt uppdrag

Visma GIS ansvarade för framtagning av det mobila kartvertyget (arkitektur/systemutveckling/interaktionsdesign/design/projektledning), därutöver omfattade uppdraget ansvar för drift och support.

Totalt antal mobila enheter: ca 700 st

Gå tillbaka