Anpassade lösningar för din branschEnergi & Kraft

Vismas GIS-lösningar gör det enkelt för dig inom energibranschen att fatta beslut och planera produktion, underhåll, distribution och projekt.

Läs mer

Bank & Försäkringar

Rätt och uppdaterad information om fastigheter och bolag som kan användas för underlag i bolåneprocessen, kreditbeslut, riskbedömning m.m.

Läs mer

Telekom & Fiber

Med karttjänster och fastighetsinformation får ni det underlag som krävs för insamling av data, analys, drift, beslutsstöd och projektplanering.

Läs mer

Fastighetsmäklare

Få tillgång till all information du behöver direkt i Informationsportalen, perfekt för värdering av bostäder.

Läs mer