Skicka din Autofill Professional beställning idag 

Du och ditt företag är ett steg närmare snabbare konverteringar och kvalitetssäkrade leads. Fyll i formuläret så skapar vi ert konto. 
 

Pris:
7500 kr/månad
500 slagningar ingår

Med Autofill Professional får du:

  Allt från Basic paketet 

Företagsinformation:
- Företagets e-postadress
- SNI-kod (detaljerad branschbeskrivning)
Firmatecknare
Verksamhetsbeskrivning
Gruppstruktur (organisationsschema)
Historiskt resultat (senaste 5 åren)
Total antal anställda account
Omsättning per anställd
Antal anställda utomlands

Bokslutsperiod:
- Startdatum/slutdatum

Löner:
- Valutakod
- Lön styrelse/VD
- Lön övriga anställda

Balansräkning:
- Valutakod
- Immateriella anläggningstillgångar
- Materiella anläggningstillgångar
- Finansiella anläggningstillgångar
- Summa anläggningstillgångar
- Färdiga varor och handelsvaror
- Kundfordringar
- Kassa och bank
- Summa omsättningstillgångar
- Summa tillgångar
- Summa fritt eget kapital
- Summa eget kapital
- Summa avsättningar
- Summa långfristiga skulder
- Leverantörsskulder
- Summa kortfristiga skulder
- Summa eget kapital och skulder

Nyckeltal:
- Vinstmarginal
- Vinstmarginal i procent
- Soliditet
- Soliditet i procent
- Kassalikviditet i procent
- Skuldsättningsgrad
- Avkastning eget kapital
- Avkastning totalt kapital
- Anställda
- Omsättning
- Finansiella tillgångar
- Resultat efter finansiella tillgångar
- Årets resultat
- Summa tillgångar

Resultaträkning (TKR):
- Valutakod
- Omsättning/år
- Avskrivningar & nedskrivningar
- Summa rörelse kostnad
- Summa rörelse efter avskrivningar
- Utdelningar 
- Resultat efter finans netto
- Resultat efter skatt (skatt på årets resultat)
- Årets resultat

Beställ här


Våra abonnemang


Basic

5000 kr/månad

500 slagningar ingår per månad

Basinformation om företag:

 • Organisationsnummer
 • Adress
 • Kontaktuppgifter
 • Momsregistrering
 • Arbetsgivare
 • Och mycket mer
 


Professional

7500 kr/månad

500 slagningar ingår per månad

All information från basic-paketet och dessutom:

 • Nyckeltal
 • Antal anställda
 • Omsättning
 • Firmatecknare
 • E-mail
 • Organisationsstruktur
 • Och mycket mer
 


Premium


Välj den data du vill ha,
efter det du behöver.

  

Priset beror på vilken information du behöver samt antal slagningar.