Snabbare ledtider med automatiserad fakturahantering

Manuella processer är kostsamma och långsamma. Med automatiserad fakturahantering snabbar du upp ledtiderna från faktura till betalning, frigör tid och ökar kvaliteten genom hela processen. Fokusera på kärnverksamheten och låt systemet sköta repetitiva uppgifter och återkommande transaktioner.

Betala i tid

Undvik onödiga förseningsavgifter och kreditrisk genom snabbare
hanteringstid.

 

Automatisk kontering

Automatiserad kontering och konteringsförslag som minimerar arbetsinsatsen.

När det passar dig

Hantera dina fakturor när det passar dig, på jobbet, på väg till jobbet eller i hängmattan.

Minska klimatpåverkan

Minska klimatpåverkan

E-faktura reducerar miljöpåverkan rejält och kostnaden per transaktion blir lägre.

 

 

 

 

 

 

 

 

Minska din klimatpåverkan med e-faktura. Vi vet hur!

 

Inspireras av våra kunder

Vi levererar molntjänster för komplett stöd genom hela inköpsprocessen till tusentals organisationer och företag.

 

Så ökade Apoteket andelen e-fakturor på kort tid
Nordea automatiserar inköp med Visma Proceedo
Chalmers tekniska högskola automatiserar inköpsprocess
DB Schenker sparar miljoner med Visma Proceedo


 

Upptäck automatiserad fakturahantering

Gör vardagen enklare med automatiserad fakturahantering. Visma Proceedo har många smarta och avancerade funktioner, men är ändå enkelt att använda utan förkunskap.

Säkerställ 4-ögonsprincipen
Upplev ett systemstöd som automatiskt säkerställer att 4-eyes principal efterlevs.


Automatisk hantering av kostnader
Låt återkommande kostnader sköta sig själv med automatiserad hantering och noggrann kontroll.
 

AI stöd för kontering av vilda fakturor
Automatiserad kontering med automatisk förslagskontering baserad på machine learning.

Invoice workflow
Invoice workflow
Minimera ekonomifunktionens administration och bibehåll kvalitet. 
Automatisk hantering fakturor
Automatisk hantering av ordermatchade
fakturor.


Stort leverantörsnätverk   
Ett stort leverantörsnätverk och många alternativ för digitala order och fakturaflöden för alla leverantörer.
 

Parallel attest 
Undvik lång hanteringstid också på samlingsfakturor med parallell attest.
 

Arbeta mobilt
Godkänn beställningar och fakturor via mobilen. Var som helst, när som helst.

Säg hejdå till pappersfakturor
Minska era kostnader och miljöpåverkan med effektiva
e-fakturaflöden. 

Flexibel integrationsplattform
Oberoende affärssystem integrerar vi dig smidigt och med stor erfarenhet.

Ordermatchning
Ordermatchning
Minimera kostsam fakturahantering och hantera endast avvikelser mellan order och faktura.

Fler organisationer i samma uppsättning
Med Visma hanterar du enkelt flera organisationer och länder i samma uppsättning.

Kontakta oss

0771-589 300

Kontakta oss 

Redan kund? Kontakta support.

Bli effektiv från beställning till betalning med en Purchase-to-Pay 

När ni väljer att investera i fakturahantering med Visma väljer ni att investera i en lösning som effektiviserar. Vi stödjer hela inköpsprocessen från beställning i samma molntjänst och det är enkelt att växla upp i takt med att era behov.