Snabbare ledtider med automatiserad fakturahantering

Byggt för att automatisera er fakturahantering

Manuella processer är kostsamma och långsamma. Med automatiserad fakturahantering tillåts ni minimera ekonomifunktionens administrativa uppgifter, samtidigt som ni ökar kvaliteten genom hela processen.

Fokusera på kärnverksamheten och låt systemet sköta repetitiva uppgifter och återkommande transaktioner. Att hantera fakturor i Proceedo är att minimera kostsam fakturahantering.

✓ Automatisk ordermatchning

✓ AI-baserad förslagskontering på vilda fakturor

✓ Automatiska betalningar på återkommande fakturor

Flexibelt och skalbart – Fakturahantering efter behov

Proceedo både byggs och anpassas efter era behov, alltid med utrymme för att kunna växa när ni växer.

Anskaffar ni ett affärssystem som måste integreras mot Proceedo? Knyter ni till er ett nytt bolag eller börjar ni expandera utomlands? Då kan ni anpassa Proceedo efter er expandering och se till att alla nya delar av organisationen hanteras i samma uppsättning som tidigare – anpassat efter era nya behov.

✓  Väx med systemet

✓  Bygg på efter behov

✓  Flexibel integrationsplattform

Vill du veta mer om hur Proceedo kan funka för er?

Boka en demo här

se_pr-betala_i_tid_300x250px.png

Betala i tid

Undvik onödiga förseningsavgifter och kreditrisk genom snabbare hanteringstid.

se_pr-automatisk-kontering-300x250px.png

Automatisk kontering

Automatiserad kontering och konteringsförslag som minimerar arbetsinsatsen.

se_pr-nar-det-passar-300x250.png

När det passar dig

Hantera dina fakturor när det passar dig, på jobbet, på väg till jobbet eller i hängmattan.

se_pr-reducerad-klimatpaverkan-300x250.png

Minska klimatpåverkan

E-faktura reducerar miljöpåverkan rejält och kostnaden per transaktion blir lägre.

   

Fakturahantering i ett P2P-system

Proceedo är ett Purchase to Pay-system som alltså hanterar både inköp och faktura. Det här innebär att ni kan spara tid, automatisera och minska kostnader på både inköp och fakturor - och ta kontroll över hela processen. 

Upptäck Proceedo här

 

 

 

 

 

 

 

 

Minska din klimatpåverkan med e-faktura. Vi vet hur!

 

Inspireras av våra kunder

Vi levererar molntjänster för komplett stöd genom hela inköpsprocessen till tusentals organisationer och företag.

 

Så ökade Apoteket andelen e-fakturor på kort tid
Nordea automatiserar inköp med Visma Proceedo
Chalmers tekniska högskola automatiserar inköpsprocess
DB Schenker sparar miljoner med Visma Proceedo


 

Upptäck automatiserad fakturahantering

Gör vardagen enklare med automatiserad fakturahantering. Visma Proceedo har många smarta och avancerade funktioner, men är ändå enkelt att använda utan förkunskap.

Säkerställ 4-ögonsprincipen
Upplev ett systemstöd som automatiskt säkerställer att 4-eyes principal efterlevs.


Automatisk hantering av kostnader
Låt återkommande kostnader sköta sig själv med automatiserad hantering och noggrann kontroll.
 

AI stöd för kontering av vilda fakturor
Automatiserad kontering med automatisk förslagskontering baserad på machine learning.

Invoice workflow
Invoice workflow
Minimera ekonomifunktionens administration och bibehåll kvalitet. 
Automatisk hantering fakturor
Automatisk hantering av ordermatchade
fakturor.


Stort leverantörsnätverk   
Ett stort leverantörsnätverk och många alternativ för digitala order och fakturaflöden för alla leverantörer.
 

Parallel attest 
Undvik lång hanteringstid också på samlingsfakturor med parallell attest.
 

Arbeta mobilt
Godkänn beställningar och fakturor via mobilen. Var som helst, när som helst.

Säg hejdå till pappersfakturor
Minska era kostnader och miljöpåverkan med effektiva
e-fakturaflöden. 

Flexibel integrationsplattform
Oberoende affärssystem integrerar vi dig smidigt och med stor erfarenhet.

Ordermatchning
Ordermatchning
Minimera kostsam fakturahantering och hantera endast avvikelser mellan order och faktura.

Fler organisationer i samma uppsättning
Med Visma hanterar du enkelt flera organisationer och länder i samma uppsättning.

Vill du veta mer om Proceedo?
Boka en demo!

Bli effektiv från beställning till betalning med en Purchase-to-Pay 

När ni väljer att investera i fakturahantering med Visma väljer ni att investera i en lösning som effektiviserar. Vi stödjer hela inköpsprocessen från beställning i samma molntjänst och det är enkelt att växla upp i takt med att era behov.