Tid är pengar. Automatisk fakturahantering är ökad lönsamhet.

Proceedo är ett molnbaserad fakturahantering med en tydlig och direkt koppling till en order och inköp. Det möjliggör en tydlig inköpsoprocess.

Det innebär sparad tid, automatiserade arbetssätt och minskade kostnader. Men framförallt betyder det kontroll över hela processen.

Upptäck kraften i ett tillgängligt och plattformsoberoende Purchase-to-Pay-system och automatiserade fakturahantering. 

  • Ett gränssnitt för hela inköpsprocessen
  • Automatiserad fakturahantering
  • En one stop shop för hela organisationen

SE_PR_Proceedo sticker 5x5.png

Byggt för att automatisera er fakturahantering

Manuella processer är kostsamma och långsamma. Med automatiserad fakturahantering tillåts ni minimera ekonomifunktionens administrativa uppgifter, samtidigt som ni ökar kvaliteten genom hela processen.

Fokusera på kärnverksamheten och låt systemet sköta repetitiva uppgifter och återkommande transaktioner. Att hantera fakturor i Proceedo är att minimera kostsam fakturahantering.

✓ Automatiserad ordermatchning

✓ AI-baserad förslagskontering på vilda fakturor

✓ Helautomatiserad hantering av återkommande fakturor

Boka en demo här

   

Flexibelt och skalbart – Fakturahantering efter behov

Proceedo är en standardiserad molntjänst, men som med en flexibel integrationsplattform och utrymme för anpassningar kan skalas med er organisation. 

Anskaffar ni ett affärssystem som måste integreras mot Proceedo? Knyter ni till er ett nytt bolag eller börjar ni expandera utomlands? Då kan ni anpassa Proceedo efter er expandering och se till att alla nya delar av organisationen hanteras i samma uppsättning som tidigare – anpassat efter era nya behov.

✓  Väx med systemet

✓  Bygg på efter behov

✓  Flexibel integrationsplattform

E-faktura - grunden för en automatiserad fakturahantering

Med stöd för alla vedertagna standarder enligt SFTI är det som kund till Proceedo enkelt att ta emot klimat- och miljösmarta e-fakturor. Genom att införa e-faktura minskas miljöpåverkan drastiskt och kostnaden per transaktion blir betydligt lägre. Ni får möjlighet till mer data från varje faktura och kan analysera transaktioner ända ner till enskild fakturarad.

Ställer ni inte krav på e-faktura idag? Genom att göra det och investera i en digital lösning för fakturahantering är det möjligt att minska och undvika klimatpåverkan inom processen för leverantörsfakturor.

✓ Digital fakturahantering

✓ Över 15 000 ansluta leverantörer

✓ Peppol, Svefaktura eller scanning - vi stödjer alla format på marknaden

 

Återkommande kostnader? Så kan du automatisera fakturahanteringen i Proceedo

Ladda ner en guide och lär dig hur!

 

(SWE)_Buyer_Supplier-new.gif

 

Upptäck automatiserad fakturahantering

Gör vardagen enklare med automatiserad fakturahantering. Visma Proceedo har många smarta och avancerade funktioner, men är ändå enkelt att använda utan förkunskap.

Säkerställ 4-ögonsprincipen
Upplev ett systemstöd som automatiskt säkerställer att 4-eyes principal efterlevs.


Automatisk hantering av kostnader
Låt återkommande kostnader sköta sig själv med automatiserad hantering och noggrann kontroll.
 

AI stöd för kontering av vilda fakturor
Automatiserad kontering med automatisk förslagskontering baserad på machine learning.

Invoice workflow
Invoice workflow
Minimera ekonomifunktionens administration och bibehåll kvalitet. 
Automatisk hantering fakturor
Automatisk hantering av ordermatchade
fakturor.


Stort leverantörsnätverk   
Ett stort leverantörsnätverk och många alternativ för digitala order och fakturaflöden för alla leverantörer.
 

Parallel attest 
Undvik lång hanteringstid också på samlingsfakturor med parallell attest.
 

Arbeta mobilt
Godkänn beställningar och fakturor via mobilen. Var som helst, när som helst.

Säg hejdå till pappersfakturor
Minska era kostnader och miljöpåverkan med effektiva
e-fakturaflöden. 

Flexibel integrationsplattform
Oberoende affärssystem integrerar vi dig smidigt och med stor erfarenhet.

Ordermatchning
Ordermatchning
Minimera kostsam fakturahantering och hantera endast avvikelser mellan order och faktura.

Fler organisationer i samma uppsättning
Med Visma hanterar du enkelt flera organisationer och länder i samma uppsättning.

Vill du boka en demo?
Fyll i formuläret så hör vi av oss

Har du ett supportärende? Klicka här

Bli effektiv från beställning till betalning med en Purchase-to-Pay 

När ni väljer att investera i fakturahantering med Visma väljer ni att investera i en lösning som effektiviserar. Vi stödjer hela inköpsprocessen från beställning i samma molntjänst och det är enkelt att växla upp i takt med att era behov.