Medvind i bemanningen

Medvind WFM används idag av organisationer med höga krav på en kostnadseffektiv och problemfri bemanning. Här läser du om deras upplevelser.


Mona Norén
Enhetschef anhörigstöd på Bollnäs kommun

Bollnäs kommun gör scheman i Medvind WFM

Efter några år med excelark återgick socialförvaltningen i Bollnäs kommun till Medvind WFM för att planera scheman. Beslutet gav bättre överblick och fler uppföljningsmöjligheter.

Vilka styrkor ser du i Medvind WFM, jämfört med det arbetssätt ni hade i mellanfasen?

– Skillnaden är i första hand överblicken man får i Medvind WFM. Man ser utlagda timmar och kan jämföra med budget så man inte överstiger resurserna, man får en bra översikt direkt. Här finns jättebra uppföljningsmöjligheter för att få koll på timmar, hur mycket plustid och akuttid personalen gör. Med papper och penna blir det väldigt svårt att hålla koll på det, det blir omständligt.

På vilket sätt ger Medvind WFM stöd i era arbetsprocesser?

– Det underlättar som sagt uppföljningen otroligt mycket. Det blir helt enkelt effektivare schemaplanering, att man använder personalen mer effektivt. Att man kan lägga ett resursbehov och matcha personalens arbetstider mot det. Det blir också väldigt överskådligt med grafer, man kan se om planeringen stämmer eller om man måste göra förändringar. I Excel är det omöjligt.

Hur har systemet tagits emot av medarbetarna?

– Den schemalagda personalen tycker att systemet är lätt att förstå, de funktioner de kommer i kontakt med är intuitiva. Det har tagits emot väldigt väl av hela personalen den här gången, av såväl medarbetare som chefer. 

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att effektivisera arbetet och få mer tid över till kärnverksamheten? Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig!

Gäller det supportärenden?
Då behöver du registrera ditt supportärende här i vår community. 

Kontakta oss

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke