Virus upptäckt och stoppat i en av våra testmiljöer

Det är bekräftat att ett virus infekterat en av våra testmiljöer, med påföljden att filer gjorts otillgängliga för Visma.

I enlighet med Vismas process för den här typen av händelser, stoppades virusangreppet direkt och berörd testmiljö stängdes ner. I testmiljön fanns kopia av data från ett fåtal kunders verksamhet. Berörda kunder är kontaktade och vi har en nära dialog kopplat till händelsen, som även är polisanmäld av Visma.

– Vi beklagar verkligen händelsen och det besvär det medfört för berörda kunder. Säkerheten i denna testmiljö var inte i enlighet med Vismas säkerhetsstandard. Vi ser mycket allvarligt på det inträffade då it-säkerhet och kundernas trygghet är av högsta prioritet för oss. Vi uppmanar alla organisationer som drabbas av liknande händelser att polisanmäla brotten och dela med sig av sina erfarenheter. Genom att dela detta vill vi bidra till ett ännu bättre säkerhetsarbete i branschen.

Vid frågor kontakta Sofia Gerstenfeld
vd, Visma Enterprise

010-141 15 01
sofia.gerstenfeld[at]visma.com